Skip to content ↓

Normy i patenty

W Oddziale Zbiorów Specjalnych BG AGH dokumenty patentowe i normalizacyjne gromadzone są od początku istnienia Biblioteki Głównej. W zbiorach posiadamy zarówno pierwszy polski opis patentowy z 1924 r. jak i pierwszą polską normę wydaną w 1925 r. Tradycyjne zbiory drukowane mają charakter archiwalny. Obecnie dokumenty patentowe i normalizacyjne udostępniamy przede wszystkim w wersji elektronicznej, na miejscu lub za pośrednictwem ogólnodostępnych baz danych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą dotyczącą zbioru norm i patentów Biblioteki Głównej AGH odwiedź strony Punktu Informacji Normalizacyjej lub Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB.

Normy

Zbiory normalizacyjne Biblioteki Głównej AGH w wersji drukowanej to ponad 100 tysięcy norm polskich i zagranicznych, gromadzonych od początku istnienia Biblioteki. Dostępne są także czasopisma normalizacyjne oraz inne wydawnictwa pomocnicze dotyczące norm. Ze zbiorów normalizacyjnych możesz korzystać wyłącznie na miejscu w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych.

Zbiory tworzą przede wszystkim Normy Polskie (PN) oraz archiwalne Normy Branżowe (BN). Gromadzimy także normy i wytyczne technicznych organizacji i stowarzyszeń technicznych takich jak: Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) czy Instytut Techniki Budowlanej (ITB). Od wielu lat gromadzimy także niemieckie normy DIN oraz ASTM z wybranych dziedzin. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami, jakie normy posiadamy w zbiorach.

Biblioteka Główna AGH to jedyne w Małopolsce miejsce oferujące dostęp do kompletu Norm Polskich oraz bogatej kolekcji norm zagranicznych.

Od 2010 r. w Oddziale Zbiorów Specjalnych funkcjonuje Punkt Informacji Normalizacyjnej (PIN), który udostępnia wszystkim zainteresowanym aktualny komplet Norm Polskich oraz inne normy polskie i zagraniczne w wersji elektronicznej. Zasoby elektroniczne norm udostępniamy wyłącznie na miejscu. Zapoznaj się z informacjami na stronie PIN, aby dowiedzieć się jak korzystać z norm.

Patenty

W Bibliotece przechowywany jest kompletny zbiór polskich opisów patentowych opublikowanych przez Urząd Patentowy RP w latach 1924-2016. Jest to kolekcja archiwalna licząca ok. 215 000 dokumentów. Opisy na nośniku papierowym nie są udostępniane użytkownikom. Zbiór polskich patentów od numeru do 1 do numerów bieżących jest dostępny w wersji elektronicznej w bazie danych Urzędu Patentowego RP.

Odwiedź stronę Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB, aby dowiedzieć się o zasobach i usługach dostępnych w BG AGH w zakresie informacji patentowej.

Stopka