Skip to content ↓

Szatnia

Regulamin korzystania z szatni w Bibliotece Głównej AGH

 1. Z szatni mogą korzystać wyłącznie użytkownicy Biblioteki Głównej oraz goście wydarzeń organizowanych na terenie Biblioteki.
 2. Korzystanie z szatni jest bezpłatne. 
 3. Szatnia jest czynna w godzinach otwarcia Biblioteki Głównej, w okresie całego roku, z wyjątkiem miesiąca sierpnia.
 4. Pracownicy szatni są zobowiązani do zachowania należytej staranności w przechowywaniu powierzonych im rzeczy, a w szczególności do utrzymania ich w niepogorszonym stanie.
 5. Użytkownicy korzystający ze Strefy Wolnego Dostępu, Czytelni Głównej, Czytelni Oddziału Informacji Naukowej lub Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych są zobowiązani do pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, parasoli, walizek, toreb i plecaków podróżnych.
 6. Do szatni nie przyjmuje się na przechowanie:
  1. rzeczy wartościowych (np. laptopów, sprzętu fotograficznego, telefonów komórkowych, biżuterii, zegarków), przedmiotów mających wartość artystyczną lub naukową, dowodów osobistych i innych dokumentów, pieniędzy oraz kart płatniczych. Korzystający z szatni pozostawiając dokumenty lub wartościowe przedmioty w odzieży i innych rzeczach oddanych na przechowanie czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność;
  2. przedmiotów, których przechowywanie w szatni jest utrudnione z uwagi na ich wymiary lub cechy charakterystyczne, np. rowerów, deskorolek, hulajnóg;
  3. przedmiotów mogących wyrządzić szkodę osobom trzecim lub ich mieniu, w szczególności przez uszkodzenie lub zanieczyszczenie, jak również mogących uszkodzić lub zanieczyścić teren szatni;
  4. przedmiotów o nieprzyjemnym zapachu, przedmiotów zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych.
 7. Materiały niezbędne do pracy oraz przedmioty osobistego użytku, w szczególności wymienione w pkt 6a, można wnosić do czytelń oraz Strefy Wolnego Dostępu w przeznaczonych do tego celu koszykach dostępnych w szatni.
 8. Przyjmowanie na przechowanie bagażu podróżnego jest możliwe tylko w przypadku posiadania przez szatnię wolnej powierzchni i możliwości na jego przechowanie.
 9. Osobie pozostawiającej rzeczy w szatni wydawany jest bloczek. 
 10. Za zagubiony bloczek pobierana jest opłata w wysokości 20,00 zł, zgodnie z „Cennikiem usług i opłat pobieranych w Bibliotece Głównej AGH”. Opłatę należy uiścić w kasie Biblioteki. Wydanie rzeczy osobie, która zgubiła bloczek, może nastąpić tylko na podstawie protokołu zawierającego szczegółowy opis pozostawionej rzeczy. 
 11. Pracownicy szatni nie są zobowiązani do potwierdzenia zgodności tożsamości osoby przekazującej rzeczy do przechowania z osobą, która zwraca się o wydanie rzeczy na podstawie wydanego bloczka. Pracownicy szatni, przyjmując rzeczy do przechowania, wydają bloczek, który jest podstawą przy jego zwrocie do wydania rzeczy osobie zgłaszającej się po odbiór.
 12. Oddanie na przechowanie rzeczy do szatni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

Stopka