Skip to content ↓

Biblioteki wydziałowe

Biblioteka Główna oraz biblioteki funkcjonujące na 13 wydziałach i 3 jednostkach pozawydziałowych tworzą system biblioteczno-informacyjny Uczelni. Biblioteki funkcjonują w oparciu o te same przepisy, ale dopuszczalne są pewne różnice uwzględniające specyficzne warunki działania konkretnej jednostki organizacyjnej. Księgozbiory gromadzone są zgodnie z profilem naukowym i działalnością dydaktyczną, realizowanymi na wydziałach. Zasady udostępniania zbiorów w każdej bibliotece określa regulamin zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej. Źródłem informacji o zbiorach bibliotek wydziałowych jest Katalog online Bibliotek AGH.


Zbiory biblioteczne znajdujące się w bibliotekach wydziałowych (wg stanu na 31.12.2023 r.) obejmują:

  • książki 210 384 wol.,
  • czasopisma 18 077 wol.,
  • zbiory specjalne 48 124 jedn. inw. 

Razem 276 585 jedn. obl. 
Łączna liczba tytułów czasopism bieżących: 60 tytułów.

Następujące wydziały i jednostki pozawydziałowe posiadają biblioteki:

Biblioteka Wydziałowa

Adres (lokalizacja): al. Mickiewicza 30, budynek H-A1, parter i I p. (wejście od budynku A-1)
Telefon: +48 12 617 45 77 (udostępnianie)
+48 12 617 45 80 (administracja)
E-mail: bibwilgz@agh.edu.pl
Strona www: Biblioteka Wydziałowa
Katalog online: Katalog online Bibliotek AGH
Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9:30-14:00,
środa: nieczynne,
sobota: 9:30-14:00 (w terminach zjazdów studentów niestacjonarnych)
Pracownicy: mgr Urszula Faber
mgr Klaudia Górecka
Zbiory: 32 240 wol. książek,
4 418 wol. czasopism,
19 643 jedn. zbiorów specjalnych (prace dyplomowe, prace naukowo-badawcze, literatura firmowa, normy)
Udostępnianie: szczegółowe zasady udostępniania określone są w regulaminie wewnętrznym Biblioteki Wydziałowej
Tematyka zbiorów: inżynieria lądowa, budownictwo, geoinżynieria, górnictwo, wiertnictwo, ekonomika i zarządzanie, energetyka, geodezja, geologia, tereny zdegradowane, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, fizyka, chemia, matematyka.

Biblioteka Wydziałowa

Adres (lokalizacja): ul. Czarnowiejska 66, budynek B-5, IX p., pok. 903
Telefon: +48 12 617 26 11
E-mail: bibliowimiip@agh.edu.pl
Strona www: Biblioteka Wydziałowa
Fanpage w serwisie Facebook
Katalog online: Katalog online Bibliotek AGH
Godziny otwarcia: poniedziałek-środa, piątek: 9.00-14.30,
czwartek: nieczynne
Pracownicy: mgr Katarzyna Quirini-Popławska – kierownik
mgr Anna Moniczewska
Zbiory: 23 898 wol. książek,
1 186 wol. czasopism,
8 563 jedn. zbiorów specjalnych (tłumaczenia ramowe 1970 - 1992)
Udostępnianie: szczegółowe zasady udostępniania określone są w regulaminie wewnętrznym Biblioteki Wydziałowej
Tematyka zbiorów: metaloznawstwo, inżynieria materiałowa, inżynieria powierzchni, plastyczna przeróbka metali, metalurgia, informatyka, tworzywa sztuczne, biomateriały, wytrzymałość materiałów, spawalność, mechanika, termodynamika, matematyka, chemia, fizyka, zarządzanie jakością, ochrona środowiska, energetyka.

Biblioteka Wydziałowa

Adres (lokalizacja): al. Mickiewicza 30, budynek D-2, I p., pok. 1.10
Telefon: +48 12 617 28 40
E-mail: biblioteka@eaiib.agh.edu.pl
Strona www: Biblioteka Wydziałowa
Katalog online: Katalog online Bibliotek AGH
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 10.00-14.00
Pracownicy: inż. Dorota Bujak
Zbiory: 3 594 wol. książek
Udostępnianie: szczegółowe zasady udostępniania określone są w regulaminie wewnętrznym Biblioteki Wydziałowej
Tematyka zbiorów: automatyka, robotyka, sterowanie, optymalizacja, informatyka, fizyka, matematyka, metrologia, przetwarzanie sygnałów, elektronika, elektrotechnika, inżynieria biomedyczna, sztuczna inteligencja, obrazowanie medyczne, sieci neuronowe, biocybernetyka.

Biblioteka Instytutu Elektroniki

Adres (lokalizacja): al. Mickiewicza 30, budynek C-3, IV p., pok. 416
Telefon: +48 12 617 28 37
E-mail: katel@agh.edu.pl
Strona www: -
Katalog online: -
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 9.00-10.00
Pracownicy: inż. Sylwia Hajduk
Zbiory: 1 569 wol. książek
Udostępnianie: zbiory są udostępniane tylko pracownikom Instytutu
Tematyka zbiorów: elektronika: mikroelektronika, optoelektronika, przetwarzanie sygnałów, telekomunikacja, informatyka.

Biblioteka Wydziałowa

Adres (lokalizacja): al. Mickiewicz 30, budynek B-3, parter
Telefon: +48 12 617 30 77 (administracja i gromadzenie)
+48 12 617 30 95 (wypożyczalnia i czytelnia)
+48 12 617 39 06 (opracowanie zbiorów)
E-mail: bw.imir@agh.edu.pl
Strona www: Biblioteka Wydziałowa
Katalog online: wydziałowy katalog komputerowy
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 10.00-15.00,
sobota: 10.00-14.00 (w terminach zajazdów studentów niestacjonarnych)
Pracownicy: mgr Jolanta Zagórna – kierownik
mgr Jarosław Pater
mgr Antonina Słabczyńska
Zbiory: 38 057 wol. książek,
1 985 wol. czasopism,
726 jedn. zbiorów specjalnych (rozprawy doktorskie, prace badawcze)
Udostępnianie: szczegółowe zasady udostępniania określone są w regulaminie wewnętrznym Biblioteki Wydziałowej
Tematyka zbiorów: akustyka, automatyka i sterowanie, budowa i eksploatacja maszyn, energetyka, informatyka, materiałoznawstwo, mechanika, mechatronika, podstawy konstrukcji maszyn, robotyka, termodynamika, wytrzymałość materiałów.

Biblioteka Wydziałowa

Adres (lokalizacja): al. Mickiewicza 30, budynek A-0, niski parter, sala 038
Telefon: +48 12 617 24 12
E-mail: bibliotekawggios@agh.edu.pl
Strona www: Biblioteka Wydziałowa
Katalog online: Katalog online Bibliotek AGH
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 9.00-15.00
Pracownicy: mgr Agata Dragan
mgr Renata Rajzer
Zbiory: 17 582 wol. książek,
7 101 wol. czasopism,
17 978 jedn. zbiorów specjalnych (zbiory kartograficzne, prace dyplomowe inżynierskie, licencjackie i magisterskie)
Udostępnianie: szczegółowe zasady udostępniania określone są w regulaminie wewnętrznym Biblioteki Wydziałowej
Tematyka zbiorów: geologia historyczna, paleontologia, geologia regionalna, sedymentologia, geochemia, mineralogia, petrografia, geologia złożowa, geologia inżynierska, hydrogeologia, geofizyka, kartografia geologiczna, geoinformatyka, inżynieria środowiska, gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, turystyka i rekreacja, geoturystyka.

Biblioteka Wydziałowa

Adres (lokalizacja): al. Mickiewicza 30, budynek A-3, I p., pok.102
Telefon: +48 12 617 24 78 
E-mail: b-imic@agh.edu.pl
Strona www: Biblioteka Wydziałowa
Katalog online: Katalog online Bibliotek AGH
Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10.00-14.00,
środa: nieczynne
Pracownicy: mgr Dorota Krupska
Zbiory: 3 810 wol. książek, 
45 wol. czasopism,
9 jedn. zbiorów specjalnych
Udostępnianie: szczegółowe zasady udostępniania określone są w regulaminie wewnętrznym Biblioteki Wydziałowej
Tematyka zbiorów: materiały budowlane, technologia betonu, cement, materiały ogniotrwałe, chemia, chemia analityczna, inżynieria materiałowa, materiały ceramiczne, ceramika, technologia szkła.

Biblioteka Wydziałowa

W związku z remontem od dnia 26.02.2024 r. do odwołania Biblioteka będzie funkcjonować w trybie ograniczonym.

Adres (lokalizacja):

ul. Reymonta 23, budynek D-8, parter, pok. 009

od 26.02.2024 r. w pomieszczeniu na poziomie -1
Telefon:

+48 12 617 27 91 

od 26.02.2024 r. nr tel. nieaktywny
E-mail: amichal@agh.edu.pl
Strona www: Biblioteka Wydziałowa
Katalog online: Katalog online Bibliotek AGH
Godziny otwarcia:

poniedziałek: nieczynne, wtorek-piątek: 9.00-14.00,
sobota: 9.00-12.00 (informacja w bibliotece)

od 26.02.2024 r.:
poniedziałek – nieczynne, wtorek-piątek: 10.00-13.00
Pracownicy: mgr Anita Michalec
Zbiory: 11 550 wol. książek, 
208 wol. czasopism,
250 jedn. zbiorów specjalnych
Udostępnianie: szczegółowe zasady udostępniania określone są w regulaminie wewnętrznym Biblioteki Wydziałowej
Tematyka zbiorów: chemia fizyczna, chemia ogólna, fizyka, odlewnictwo i metalurgia, projektowanie odlewów, wytwarzanie form odlewniczych, specjalne metody odlewania, materiały formierskie i rdzeniowe, maszyny i urządzenia odlewnicze, stopy metali nieżelaznych, metaloznawstwo, staliwo, żeliwo, matematyka, mechanika, ochrona środowiska, wytrzymałość materiałów.

Biblioteka Wydziałowa

Adres (lokalizacja): al. Mickiewicza 30, budynek A-2, II p., pok. 206
Telefon: +48 12 617 26 44
E-mail: dbula@agh.edu.pl
Strona www: -
Katalog online: Katalog online Bibliotek AGH
Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9.00-14.00,
środa: nieczynne
Pracownicy: mgr Dariusz Buła
Zbiory: 3 794 wol. książek,
248 wol. czasopism
Udostępnianie: szczegółowe zasady udostępniania określone są w regulaminie wewnętrznym Biblioteki Wydziałowej
Tematyka zbiorów: metalurgia, metaloznawstwo, termodynamika, przeróbka plastyczna metali, inżynieria materiałowa, chemia fizyczna, elektrochemia, chemia ogólna, korozja.

Biblioteka Wydziałowa

Adres (lokalizacja): ul. Gramatyka 10, budynek D-14, parter, pok. 15
Telefon: +48 12 617 43 17
E-mail: bibliotekawz@agh.edu.pl
Strona www: Biblioteka Wydziałowa
Katalog online: Katalog online Bibliotek AGH
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 8.30-15.00 (przerwa 11.45-12.00),
sobota: 10.00-14.00 (przerwa 11.45-12.00), (w terminach zjazdów studentów niestacjonarnych)
Pracownicy: mgr Sylwia Wołek-Biernat – kierownik
mgr Małgorzata Szumlak
Zbiory: 23 492 wol. książek,
529 wol. czasopism
Udostępnianie: szczegółowe zasady udostępniania określone są w regulaminie wewnętrznym Biblioteki Wydziałowej
Tematyka zbiorów: ekonomia i ekonometria, finanse i gospodarka, marketing i zarządzanie produkcją, zarządzanie kadrami, prawo i ochrona środowiska, Unia Europejska.

Biblioteka Wydziałowa

Adres (lokalizacja): ul. Reymonta 19, budynek D-10, II p., pok. 201
Telefon: +48 12 617 29 87
E-mail: Biblioteka_WfiIS@fis.agh.edu.pl
Strona www: -
Katalog online: Katalog online Bibliotek AGH
Godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10.00-15.00,
środa: nieczynne
Pracownicy: mgr Aneta Wijas
Zbiory: 15 105 wol. książek,
1 631 wol. czasopism
Udostępnianie: szczegółowe zasady udostępniania określone są w regulaminie wewnętrznym Biblioteki Wydziałowej
Tematyka zbiorów: fizyka: ciała stałego, cząstek elementarnych, fazy skondensowanej, medyczna, komputerowa, jądrowa; radiometryczne metody analityczne, chromatografia gazowa, geofizyka jądrowa, energetyka jądrowa, radiometria przemysłowa, znaczniki izotopowe, elektronika jądrowa, fizyka środowiska.

Biblioteka Wydziałowa

Adres (lokalizacja): ul. Czarnowiejska 70, budynek B-7, parter
Telefon: +48 12 617 31 83
E-mail: gbednar@agh.edu.pl
Strona www: Biblioteka Wydziałowa
Katalog online: Katalog online Bibliotek AGH
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 10.00-15.00 (przerwa 12.30-13.00)
Pracownicy: dr Gabriela Bednarska
Zbiory: 25 369 wol. książek,
718 wol. czasopism
Udostępnianie: szczegółowe zasady udostępniania określone są w regulaminie wewnętrznym Biblioteki Wydziałowej
Tematyka zbiorów: algebra, analiza, geometria, historia i filozofia matematyki, logika i teoria mnogości, matematyka dyskretna, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, topologia, zastosowania matematyki, w tym: fizyce, bankowości i finansach, ubezpieczeniach i innych

Biblioteka

Adres (lokalizacja): ul. Kawiory 21, budynek D-17, II p., pok. 2.14 
Telefon: +48 12 328 33 21
E-mail: paula@agh.edu.pl
Strona www: -
Katalog online: -
Godziny otwarcia: biblioteka nie ma stałych godzin otwarcia
Pracownicy: mgr inż. Paulina Mularczyk-Mędrykowska
Zbiory: 2 623 wol. książek,
8 wol. czasopisma,
344 jedn. zbiorów specjalnych (prace dyplomowe, kasety video)
Udostępnianie: zbiory są udostępniane tylko pracownikom Wydziału
Tematyka zbiorów: informatyka, technika obliczeniowa, przetwarzanie danych, programowanie komputerów: funkcjonalne, obiektowe, równoległe, systemowe; sieci komputerowe, programy użytkowe, komputery, architektura komputerów, ochrona informacji.

Biblioteka Studium Języków Obcych

Adres (lokalizacja): ul. Kawiory 26 a, budynek D-11, III p., pok. 306
Telefon: +48 12 617 32 35
E-mail: jgrysiak@agh.edu.pl
Strona www: -
Katalog online: -
Godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek: 9.00-13.00,
piątek: nieczynne
Pracownicy: mgr Joanna Grysiak
Zbiory: 6 649 wol. książek,
611 jedn. zbiorów specjalnych (kasety audio i wideo)
Udostępnianie: udostępnianie tylko na miejscu, szczegółowe zasady udostępniania określone są w regulaminie wewnętrznym Biblioteki Studium
Tematyka zbiorów: materiały do nauki języków obcych, głównie do języka angielskiego oraz niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i innych.

Muzeum AGH

Adres (lokalizacja): al. Mickiewicza 30, budynek C-2, V p.
Telefon: +48 12 617 30 43, +48 12 617 20 14
E-mail: muzeum@agh.edu.pl
Strona www: -
Katalog online: -
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 9.00-15.00
Pracownicy: mgr Karolina Szmuc
mgr inż. Agnieszka Tokarz
Zbiory: 742 wol. książek
Udostępnianie: zbiory są udostępniane tylko pracownikom Muzeum
Tematyka zbiorów: -

Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki AGH

Adres (lokalizacja): ul. Czarnowiejska 50 b, II p.
Telefon: +48 12 617 56 34
E-mail: staporek@agh.edu.pl
Strona www: Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki AGH
Katalog online: -
Godziny otwarcia: -
Pracownicy: mgr Marta Stąporek
Zbiory: 310 wol. książek
Udostępnianie: zbiory są udostępniane tylko pracownikom Centrum
Tematyka zbiorów: e-learning, nauczanie na odległość, edukacja, dydaktyka, dydaktyka akademicka.

Stopka