Skip to content ↓

E-zasoby

E-zasoby są dostępne dla każdego użytkownika Biblioteki, którego konto biblioteczne jest aktywne na bieżący rok akademicki.

Dostęp do baz danych jest możliwy z komputerów w sieci uczelnianej AGH. Logowanie nie jest wymagane na wydziałach, które zarejestrowały swoje zakresy IP w Bibliotece Głównej.

Jeśli jesteś pracownikiem, doktorantem lub studentem AGH, masz możliwość dostępu do e-zasobów bibliotecznych poza siecią AGH. Bezpieczny, zdalny dostęp umożliwia system HAN.  HAN to serwer typu reverse proxy, który umożliwia zarządzanie dostępem do elektronicznych źródeł informacji. Nie wymaga dodatkowych instalacji i konfiguracji na komputerze użytkownika.

Aby skorzystać z dowolnej bazy, z dostępem ograniczonym do sieci uczelnianej, należy wybrać nazwę bazy z listy znajdującej się na stronie Biblioteki w zakładce e-zasoby alfabetycznie. Możesz także wybrać bazę z listy e-zasoby dziedzinowo lub e-zasoby wg typu.

Każda z baz ma indywidualny link. Po kliknięciu pojawia się okno do logowania, w którym należy podać:

 • login, czyli numer karty bibliotecznej lub legitymacji ELS, ELD, ELSNA,
 • hasło do konta bibliotecznego.

Jeżeli nie pamiętasz, jakich danych dostępowych używasz, przeczytaj informacje o logowaniu się na konto biblioteczne.

Niektóre zasoby mają pewne ograniczenia i dostęp do nich jest możliwy wyłącznie w Bibliotece z wyznaczonych komputerów.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i dostępach testowych do baz danych, zaprenumeruj nasz newsletter BGinfo.

Korzystając z e-zasobów przestrzegaj warunków licencji i praw autorskich.

Zgodnie z umowami licencyjnymi dotyczącymi korzystania z e-zasobów zabronione jest:

 • udzielanie osobom trzecim dostępu do e-zasobów poprzez udostępnienie loginu i hasła,
 • automatyczne pobieranie tekstów,
 • kopiowanie całych zeszytów danego czasopisma i całych książek; liczba artykułów pobranych w czasie jednej sesji powinna odpowiadać rzeczywistym, bieżącym potrzebom wynikającym z pracy naukowo-dydaktycznej,
 • tworzenie lokalnych archiwów,
 • wykorzystywanie skopiowanych materiałów do celów komercyjnych.

Nieprzestrzeganie tych ustaleń może spowodować zablokowanie dostępu zarówno dla użytkowników łamiących te ustalenia, jak i dla całej Uczelni.

Jeśli nie możesz zalogować się do e-zasobów:

 • sprawdź w Katalogu online Bibliotek AGH, czy Twoje konto biblioteczne jest aktualne na bieżący rok akademicki; jeśli nie możesz się zalogować, wyślij e-mail na adres udo@bg.agh.edu.pl; aktualizacja konta jest możliwa, jeśli jesteś wpisany na bieżący rok akademicki, a na Twoim koncie bibliotecznym nie ma zaległości (przetrzymanych książek czy opłat),
 • sprawdź, czy wpisujesz właściwy login i hasło; jeśli nie pamiętasz lub nie jesteś pewien, wygeneruj tymczasowe hasło - możesz je później zmienić na własne, klikając w zakładkę "Dane czytelnika" na koncie bibliotecznym,
 • korzystaj z przeglądarki w trybie incognito (prywatnym),
 • upewnij się, że korzystasz z linku do wybranej bazy danych ze strony Biblioteki (e-zasoby w układzie alfabetycznym), a nie linku, który masz zapisany w przeglądarce,
 • wyczyść pamięć podręczną i pliki cookie przeglądarki, 
 • sprawdź, czy baza danych, którą jesteś zainteresowany, nie jest objęta umową licencyjną umożliwiającą korzystanie tylko na miejscu w Bibliotece; możesz zweryfikować informacje na stronie zawierającej opis e-zasobów w układzie alfabetycznym.

Informacji w zakresie korzystania z e-zasobów udzielają pracownicy:

Oddziału Informacji Naukowej +48 12 617 32 15 oin@bg.agh.edu.pl

Problemy techniczne związane z usługą HAN należy zgłaszać do Sekcji Wsparcia Informatycznego:

Jacek Rzepczyński +48 12 617 32 22  jacek.rzepczynski@bg.agh.edu.pl
 

Stopka