Skip to content ↓

Jak korzystać

W Bibliotece Głównej AGH ze zbiorów w czytelniach i Strefie Wolnego Dostępu może korzystać każda osoba zapisana do Biblioteki.

Aby wypożyczyć książkę na zewnątrz należy posiadać konto biblioteczne aktualne na  bieżący rok akademicki.

Pracownicy, doktoranci i studenci AGH mają zapewniony dostęp do licencyjnych e-zasobów z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem serwera proxy. Warunkiem jest - podobnie jak w przypadku wypożyczeń książek - aktualne konto biblioteczne. Wyjątkiem są źródła, gdzie licencje lub ograniczenia techniczne nie pozwalają na zdalny dostęp.

Stopka