Skip to content ↓

Zespół ds. Otwartej Nauki

Pracownicy, doktoranci i studenci mogą liczyć na wsparcie Zespołu ds. Otwartej Nauki BG w zakresie konsultacji Planów Zarządzania Danymi. Proponujemy konsultacje i szkolenia dla badaczy obejmujące tematyką gromadzenie, zarządzanie oraz udostępnianie danych. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przygotować takiego planu za naukowca, ponieważ to on najlepiej zna tematykę prowadzonych badań i jest ekspertem w swojej dziedzinie naukowej, ale dołożymy wszelkich starań, aby zyskali pewność, że plany będą zawierały wszystkie elementy wymagane  przez Narodowe Centrum Nauki.

Jednym z wymogów Planu Zarządzania Danymi jest wskazanie repozytorium, gdzie wytworzone dane zostaną zdeponowane i udostępnione. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, uruchomiliśmy Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich (RODBUK). Nasze Repozytorium działa zgodnie z zasadami FAIR i funkcjonuje w światowym obiegu. Jest zarejestrowane w serwisie re3data, który indeksuje repozytoria z całego świata. Również i w tym zakresie oferujemy pomoc jak dane zamieścić w RODBUK.

Proponujemy także konsultacje dotyczące publikowania w Open Access. Oferujemy pomoc w zakresie weryfikacji czy czasopismo, które zostało wybrane do złożenia publikacji, spełnia wymagania Planu S i czy jest zgodne z polityką Narodowego Centrum Nauki dotyczącą publikowania w Open Access.

Kontakt: otwartanauka@agh.edu.pl

Stopka