Skip to content ↓

Zapis do Biblioteki

Jak zostać użytkownikiem?

Do założenia konta potrzebna jest elektroniczna legitymacja studencka (ELS) z hologramem potwierdzającym status studenta w danym semestrze bieżącego roku akademickiego.

Możesz się zapisać:

 • podczas rekrutacji na studia,
 • przez formularz,
 • osobiście w Wypożyczalni (posiadając przy sobie legitymację).

Twoje konto biblioteczne jest ważne na bieżący rok akademicki.

Warunkiem aktywacji konta na kolejny rok jest:

 • wpis na nowy rok akademicki,
 • brak zaległości na koncie bibliotecznym (przetrzymane książki i/lub zaległe opłaty).

Aby aktywować konto, wyślij e-mail na adres udo@bg.agh.edu.pl lub przyjdź z legitymacją do Wypożyczalni.

Posiadając konto:

 • masz limit 15 książek na koncie,
 • możesz wypożyczać książki z Magazynu Podstawowego na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 10 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz wypożyczać książki ze Strefy Wolnego Dostępu na okres 150 dni (termin możesz przedłużyć 3 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz korzystać ze wszystkich czytelni oraz miejsc do nauki,
 • posiadasz zdalny dostęp do e-zasobów,
 • możesz korzystać z Czytelni Książek Własnych i stanowisk w holu na parterze po zamknięciu Biblioteki,
 • możesz korzystać z szafek skrytkowych, kabin pracy indywidualnej, wrzutni bibliotecznej, wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • książki z ograniczeniem w wypożyczeniu (wartość książki powyżej 800 zł) możesz zamawiać tylko do Czytelni Głównej i korzystać z nich na miejscu,
 • masz dostęp do zasobów Biblioteki Beletrystycznej, możesz wypożyczyć 1 książkę na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 1 raz elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto).

Do założenia konta potrzebna jest elektroniczna legitymacja doktoranta (ELD) z hologramem potwierdzającym status doktoranta w danym semestrze bieżącego roku akademickiego.

Możesz się zapisać:

 • przez formularz,
 • osobiście w Wypożyczalni (posiadając przy sobie legitymację).

Twoje konto biblioteczne jest ważne na bieżący rok akademicki.

Warunkiem aktywacji konta na kolejny rok jest:

 • wpis na nowy rok akademicki,
 • brak zaległości na koncie bibliotecznym (przetrzymane książki i/lub zaległe opłaty).

Aby aktywować konto, wyślij e-mail na adres udo@bg.agh.edu.pl lub przyjdź z legitymacją do Wypożyczalni.

Posiadając konto:

 • masz limit 18 książek na koncie,
 • możesz wypożyczać książki z Magazynu Podstawowego na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 10 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz wypożyczać książki ze Strefy Wolnego Dostępu na okres 150 dni (termin możesz przedłużyć 3 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz korzystać ze wszystkich czytelni oraz miejsc do nauki,
 • posiadasz zdalny dostęp do e-zasobów,
 • możesz korzystać z Czytelni Książek Własnych i stanowisk w holu na parterze po zamknięciu Biblioteki,
 • możesz korzystać z szafek skrytkowych, kabin pracy indywidualnej, wrzutni, wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • masz dostęp do zasobów Biblioteki Beletrystycznej, możesz wypożyczyć 1 książkę na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 1 raz elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto).

Założenie konta odbywa się na podstawie weryfikacji zatrudnienia w wewnętrznym systemie Uczelni. Zweryfikować zatrudnienie można jedynie przez numer PESEL.

(Na podstawie §38 ust. 5 Statutu AGH w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Uczelnia przetwarza dane osobowe osób korzystających z systemu biblioteczno-informacyjnego w zakresie: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, informacje o miejscu studiowania, kształcenia lub zatrudnienia, dane kontaktowe w tym nr telefonu i adres poczty e-mail, nr karty bibliotecznej).

Możesz się zapisać:

 • przez formularz,
 • osobiście w Wypożyczalni za okazaniem dowodu osobistego.

Twoje konto biblioteczne jest ważne na bieżący rok akademicki. W przypadku zatrudnienia na krótszy okres konto biblioteczne będzie ważne do dnia zakończenia umowy.

Warunkiem aktywacji konta na kolejny rok jest:

 • ciągłość zatrudnienia,
 • brak zaległości na koncie bibliotecznym (przetrzymane książki i/lub zaległe opłaty).

Konto spełniające warunki aktywacji będzie przedłużane automatycznie (automatyczne przedłużenie konta nie zwalnia z obowiązku przestrzegania terminów zwrotu książek). Aby aktywować konto z zaległościami: zwróć przetrzymane książki i/lub ureguluj opłaty, a następnie wyślij e-mail na adres udo@bg.agh.edu.pl, zadzwoń pod numer +48 12 617 32 12 lub przyjdź z kartą biblioteczną do Wypożyczalni.

Posiadając konto:

 • masz limit 25 książek na koncie,
 • możesz wypożyczać książki z Magazynu Podstawowego na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 17 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz wypożyczać książki ze Strefy Wolnego Dostępu na okres 150 dni (termin możesz przedłużyć 3 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz korzystać ze wszystkich czytelni oraz miejsc do nauki,
 • posiadasz zdalny dostęp do e-zasobów,
 • możesz korzystać z Czytelni Książek Własnych i stanowisk w holu na parterze po zamknięciu Biblioteki (jeśli ELSNA lub ELP jest Twoją kartą biblioteczną),
 • możesz korzystać z szafek skrytkowych (jeśli ELSNA lub ELP jest Twoją kartą biblioteczną), kabin pracy indywidualnej, wrzutni, wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • masz dostęp do zasobów Biblioteki Beletrystycznej, możesz wypożyczyć 5 książek na okres 60 dni (termin możesz przedłużyć 8 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto).

Konto z powyższymi uprawnieniami możesz założyć, jeśli jesteś pracownikiem dydaktycznym, badawczym lub badawczo-dydaktycznym.

Założenie konta odbywa się na podstawie weryfikacji zatrudnienia w wewnętrznym systemie Uczelni. Zweryfikować zatrudnienie można jedynie przez numer PESEL.

(Na podstawie §38 ust. 5 Statutu AGH w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Uczelnia przetwarza dane osobowe osób korzystających z systemu biblioteczno-informacyjnego w zakresie: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, informacje o miejscu studiowania, kształcenia lub zatrudnienia, dane kontaktowe w tym nr telefonu i adres poczty e-mail, nr karty bibliotecznej).

Możesz się zapisać:

 • przez formularz,
 • osobiście w Wypożyczalni za okazaniem dowodu osobistego.

Twoje konto biblioteczne jest ważne na bieżący rok akademicki. W przypadku zatrudnienia na krótszy okres konto biblioteczne będzie ważne do dnia zakończenia umowy.

Warunkiem aktywacji konta na kolejny rok jest:

 • ciągłość zatrudnienia,
 • brak zaległości na koncie bibliotecznym (przetrzymane książki i/lub zaległe opłaty).

Konto spełniające warunki aktywacji będzie przedłużane automatycznie (automatyczne przedłużenie konta nie zwalnia z obowiązku przestrzegania terminów zwrotu książek). Aby aktywować konto z zaległościami: zwróć przetrzymane książki i/lub ureguluj opłaty, a następnie wyślij e-mail na adres udo@bg.agh.edu.pl lub przyjdź z kartą biblioteczną do Wypożyczalni.

Posiadając konto:

 • masz limit 10 książek na koncie,
 • możesz wypożyczać książki z Magazynu Podstawowego na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 17 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz wypożyczać książki ze Strefy Wolnego Dostępu na okres 150 dni (termin możesz przedłużyć 3 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz korzystać ze wszystkich czytelni oraz miejsc do nauki,
 • posiadasz zdalny dostęp do e-zasobów,
 • możesz korzystać z Czytelni Książek Własnych i stanowisk w holu na parterze po zamknięciu Biblioteki (jeśli ELP jest Twoją kartą biblioteczną),
 • możesz korzystać z szafek skrytkowych (jeśli ELP jest Twoją kartą biblioteczną), kabin pracy indywidualnej, wrzutni, wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • masz dostęp do zasobów Biblioteki Beletrystycznej, możesz wypożyczyć 5 książek na okres 60 dni (termin możesz przedłużyć 8 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto).

Każdy może zapisać się jako Użytkownik czytelni.

Możesz się zapisać:

 • osobiście w Wypożyczalni za okazaniem dowodu osobistego/paszportu.

Twoje konto biblioteczne jest ważne na bieżący rok akademicki.

Warunkiem aktywacji konta na kolejny rok jest:

 • zgłoszenie chęci korzystania ze zbiorów w nowym roku akademickim.

Aby aktywować konto, przyjdź z kartą biblioteczną do Wypożyczalni.

Posiadając konto:

 • możesz korzystać ze wszystkich czytelni oraz miejsc do nauki,
 • zamawiać zasoby z magazynu do skorzystania na miejscu w Czytelni Głównej,
 • z e-zasobów możesz skorzystać na miejscu w wybranej czytelni.

Do założenia konta potrzebna jest elektroniczna legitymacja studencka (ELS) z hologramem potwierdzającym status studenta w danym semestrze bieżącego roku akademickiego.

Możesz się zapisać:

 • osobiście w Wypożyczalni (posiadając przy sobie legitymację).

Twoje konto biblioteczne jest ważne na bieżący semestr.

Warunkiem aktywacji konta na kolejny semestr/rok jest:

 • ważna legitymacja
 • brak zaległości na koncie bibliotecznym (przetrzymane książki i/lub zaległe opłaty).

Aby aktywować konto, przyjdź z legitymacją do Wypożyczalni.

Posiadając konto:

 • masz limit 3 książek na koncie,
 • możesz wypożyczać książki z Magazynu Podstawowego na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 5 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz wypożyczać książki ze Strefy Wolnego Dostępu na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 3 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz korzystać ze wszystkich czytelni oraz miejsc do nauki,
 • możesz korzystać z wrzutni bibliotecznej,
 • książki z ograniczeniem w wypożyczeniu (wartość książki powyżej 800 zł) możesz zamawiać tylko do Czytelni Głównej i korzystać z nich na miejscu.

Do założenia konta potrzebna jest elektroniczna legitymacja doktoranta (ELD) z hologramem potwierdzającym status doktoranta  w danym semestrze bieżącego roku akademickiego oraz deklaracja (załącznik C) opieczętowana i podpisana przez jednostkę organizującą studia.

Możesz się zapisać:

 • osobiście w Wypożyczalni (posiadając przy sobie legitymację i podpisaną deklarację).

Twoje konto biblioteczne jest ważne na bieżący rok akademicki.

Warunkiem aktywacji konta na kolejny rok jest:

 • wpis na nowy rok akademicki,
 • brak zaległości na koncie bibliotecznym (przetrzymane książki i/lub zaległe opłaty).

Aby aktywować konto przyjdź z legitymacją do Wypożyczalni.

Posiadając konto:

 • masz limit 5 książek na koncie,
 • możesz wypożyczać książki z Magazynu Podstawowego na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 5 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz wypożyczać książki ze Strefy Wolnego Dostępu na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 3 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz korzystać ze wszystkich czytelni oraz miejsc do nauki,
 • możesz korzystać z wrzutni bibliotecznej,
 • książki z ograniczeniem w wypożyczeniu (wartość książki powyżej 800 zł) możesz zamawiać tylko do Czytelni Głównej i korzystać z nich na miejscu.

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska  (KISD)

Możesz zapisać się zdalnie przez formularz, po wysłaniu na adres udo@bg.agh.edu.pl:

 • skanu deklaracji (załącznik C) z potwierdzeniem od jednostki organizującej studia wraz z orientacyjną datą ich zakończenia,
 • skanu obu stron legitymacji ważnej na bieżący rok akademicki.

Krakowską Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską tworzą:

 • Instytut Fizyki Jądrowej PAN,
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN,
 • Instytut Farmakologii PAN,
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN,
 • Instytut Mechaniki Górotworu PAN,
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN,
 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH,
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Do założenia konta potrzebny jest podbity pieczęcią wydziału i czytelnie wypełniony załącznik G z wyraźnie napisanym nazwiskiem opiekuna, podanym terminem zakończenia studiów oraz dołączona lista słuchaczy studiów podyplomowych. Dokumenty muszą być dostarczone przez dany wydział do Biblioteki Głównej. Zapiszemy Cię na podstawie wpisu na tej liście.

Możesz się zapisać:

 • przez formularz,
 • osobiście w Wypożyczalni (po okazaniu dowodu osobistego).

Twoje konto biblioteczne jest ważne zgodnie z terminem ukończenia studiów podanym na liście słuchaczy.

Posiadając konto:

 • masz limit 15 książek na koncie,
 • możesz wypożyczać książki z Magazynu Podstawowego na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 10 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz wypożyczać książki ze Strefy Wolnego Dostępu na okres 150 dni (termin możesz przedłużyć 3 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz korzystać ze wszystkich czytelni oraz miejsc do nauki,
 • posiadasz zdalny dostęp do e-zasobów,
 • możesz korzystać z kabin pracy indywidualnej, wrzutni bibliotecznej, wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • książki z ograniczeniem w wypożyczeniu (wartość książki powyżej 800 zł) możesz zamawiać tylko do Czytelni Głównej i korzystać z nich na miejscu.

Do założenia konta potrzebne jest oświadczenie z Dziekanatu oraz lista studentów, która musi być dostarczona przez dany wydział do Biblioteki Głównej. Zapiszemy Cię na podstawie oświadczenia i wpisu na takiej liście.

Możesz się zapisać:

 • przez formularz,
 • osobiście w Wypożyczalni za okazaniem dowodu tożsamości.

Twoje konto biblioteczne jest ważne na semestr, w którym się zapiszesz.

Posiadając konto:

 • masz limit 15 książek na koncie,
 • możesz wypożyczać książki z Magazynu Podstawowego na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 10 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz wypożyczać książki ze Strefy Wolnego Dostępu na okres 150 dni (termin możesz przedłużyć 3 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz korzystać ze wszystkich czytelni oraz miejsc do nauki,
 • posiadasz zdalny dostęp do e-zasobów,
 • możesz zostać w budynku BG po zamknięciu Wypożyczalni i innych agend (jeśli ELS jest Twoją kartą biblioteczną),
 • możesz korzystać z szafek skrytkowych (jeśli ELS jest Twoją kartą biblioteczną), kabin pracy indywidualnej, wrzutni, wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • książki z ograniczeniem w wypożyczeniu (wartość książki powyżej 800 zł) możesz zamawiać tylko do Czytelni Głównej,
 • masz dostęp do zasobów Biblioteki Beletrystycznej, możesz wypożyczyć 1 książkę na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 1 raz elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto).

Do założenia konta potrzebny jest podbity pieczęcią wydziału i czytelnie wypełniony załącznik H z wyraźnie napisanym nazwiskiem opiekuna, podanym terminem otwarcia przewodu i orientacyjnym terminem obrony pracy.

Możesz się zapisać:

 • osobiście w Wypożyczalni za okazaniem dowodu osobistego/paszportu i składając załącznik H.

Twoje konto biblioteczne jest ważne na bieżący rok akademicki.

Warunkiem aktywacji konta na kolejny rok jest:

 • wpis na nowy rok akademicki,
 • brak zaległości na koncie bibliotecznym (przetrzymane książki i/lub zaległe opłaty).

Aby aktywować konto wyślij e-mail na adres udo@bg.agh.edu.pl lub przyjdź z legitymacją/kartą biblioteczną do Wypożyczalni.

Posiadając konto:

 • masz limit 18 książek na koncie,
 • możesz wypożyczać książki z Magazynu Podstawowego na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 10 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz wypożyczać książki ze Strefy Wolnego Dostępu na okres 150 dni (termin możesz przedłużyć 3 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz korzystać ze wszystkich czytelni oraz miejsc do nauki,
 • posiadasz zdalny dostęp do e-zasobów,
 • możesz zostać w budynku BG po zamknięciu Wypożyczalni i innych agend (jeśli ELD jest Twoją kartą biblioteczną),
 • możesz korzystać z kabin pracy indywidualnej, wrzutni, wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • masz dostęp do zasobów Biblioteki Beletrystycznej, możesz wypożyczyć 1 książkę na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 3 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto).

Uprawnienia do korzystania z konta bibliotecznego dla emerytów i rencistów AGH uzyskuje pracownik z dniem przejścia na emeryturę/rentę. Jeśli po przejściu na emeryturę kontynuujesz zatrudnienie na AGH — powiadom nas o tym (wyślij e-mail na adres udo@bg.agh.edu.pl, zadzwoń pod numer +48 12 617 32 12 lub przyjdź z kartą biblioteczną do Wypożyczalni), a zachowasz uprawnienia pracownika AGH.

Twoje konto biblioteczne jest ważne na bieżący rok akademicki. 

Warunkiem aktywacji konta na kolejny rok jest:

 • brak zaległości na koncie bibliotecznym (przetrzymane książki i/lub zaległe opłaty).

Aby aktywować konto, wyślij mail na adres udo@bg.agh.edu.pl lub przyjdź z kartą biblioteczną do Wypożyczalni.

Posiadając konto:

 • masz limit 10 książek na koncie,
 • możesz wypożyczać książki z Magazynu Podstawowego na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 10 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz wypożyczać książki ze Strefy Wolnego Dostępu na okres 90 dni (termin możesz przedłużyć 3 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz korzystać ze wszystkich czytelni oraz miejsc do nauki,
 • posiadasz zdalny dostęp do e-zasobów,
 • możesz korzystać z wrzutni, wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • masz dostęp do zasobów Biblioteki Beletrystycznej, możesz wypożyczyć 5 książek na okres 60 dni (termin możesz przedłużyć 8 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto).

Do założenia konta potrzebne jest oświadczenie podpisane przez Dziekana i opieczętowane przez Wydział (załącznik H).

Możesz się zapisać:

 • osobiście w Wypożyczalni za okazaniem dowodu osobistego/paszportu i i składając załącznik H.

Twoje konto biblioteczne jest ważne zgodnie z datą z oświadczenia.

Posiadając konto:

 • masz limit 25 książek na koncie,
 • możesz wypożyczać książki z Magazynu Podstawowego na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 17 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz wypożyczać książki ze Strefy Wolnego Dostępu na okres 150 dni (termin możesz przedłużyć 3 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz korzystać ze wszystkich czytelni oraz miejsc do nauki,
 • posiadasz zdalny dostęp do e-zasobów,
 • możesz korzystać z kabin pracy indywidualnej, wrzutni, wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • masz dostęp do zasobów Biblioteki Beletrystycznej, możesz wypożyczyć 5 książek na okres 60 dni (termin możesz przedłużyć 8 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto).

Do założenia konta potrzebne jest pismo przewodnie, którego wzór znajduje się w Wypożyczalni.

Możesz się zapisać:

 • osobiście w Wypożyczalni za okazaniem dowodu osobistego.

Twoje konto biblioteczne jest ważne na bieżący rok akademicki.

Warunkiem aktywacji konta na kolejny rok jest:

 • brak zaległości na koncie bibliotecznym (przetrzymane książki i/lub zaległe opłaty).

Posiadając konto:

 • masz limit 5 książek na koncie,
 • możesz wypożyczać książki z Magazynu Podstawowego na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 10 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz wypożyczać książki ze Strefy Wolnego Dostępu na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 3 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz korzystać ze wszystkich czytelni oraz miejsc do nauki,
 • posiadasz zdalny dostęp do e-zasobów,
 • możesz korzystać z kabin pracy indywidualnej, wrzutni, wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • książki z ograniczeniem w wypożyczeniu (wartość książki powyżej 800 zł) możesz zamawiać tylko do Czytelni Głównej.

Do założenia konta potrzebne jest oświadczenie podpisane przez opiekuna naukowego i opieczętowane przez Wydział (załącznik H).

Możesz się zapisać:

 • osobiście w Wypożyczalni za okazaniem dowodu osobistego/paszportu i składając załącznik H.

Twoje konto biblioteczne jest ważne według informacji z oświadczenia.

Posiadając konto:

 • masz limit 10 książek na koncie,
 • możesz wypożyczać książki z Magazynu Podstawowego na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 17 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz wypożyczać książki ze Strefy Wolnego Dostępu na okres 150 dni (termin możesz przedłużyć 3 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz korzystać ze wszystkich czytelni oraz miejsc do nauki,
 • posiadasz zdalny dostęp do e-zasobów,
 • możesz zostać w budynku BG po zamknięciu Wypożyczalni i innych agend,
 • możesz korzystać z kabin pracy indywidualnej, wrzutni, wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • książki z ograniczeniem w wypożyczeniu (wartość książki powyżej 800 zł) możesz zamawiać tylko do Czytelni Głównej,
 • masz dostęp do zasobów Biblioteki Beletrystycznej, możesz wypożyczyć 5 książek na okres 60 dni (termin możesz przedłużyć 8 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto).

Do założenia konta potrzebny jest dowód osobisty oraz wypełniona deklaracja (załącznik B) opieczętowana i podpisana przez pracodawcę.

Możesz się zapisać:

 • osobiście w Wypożyczalni (posiadając przy sobie dowód osobisty oraz załącznik B).

Twoje konto biblioteczne jest ważne na bieżący rok akademicki.

Warunkiem aktywacji konta na kolejny rok jest:

 • każdorazowe dostarczenie aktualnego załącznika B,
 • brak zaległości na koncie bibliotecznym (przetrzymane książki i/lub zaległe opłaty).

Aby aktywować konto, przyjdź z kartą biblioteczną do Wypożyczalni.

Posiadając konto:

 • masz limit 5 książek na koncie,
 • możesz wypożyczać książki z Magazynu Podstawowego na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 5 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz wypożyczać książki ze Strefy Wolnego Dostępu na okres 30 dni (termin możesz przedłużyć 3 razy elektronicznie — po zalogowaniu się na swoje konto),
 • możesz korzystać ze wszystkich czytelni oraz miejsc do nauki,
 • możesz korzystać z wrzutni bibliotecznej,
 • książki z ograniczeniem w wypożyczeniu (wartość książki powyżej 800 zł) możesz zamawiać tylko do Czytelni Głównej.

Stopka