Skip to content ↓

Czytelnie

Kto może korzystać?

Jeśli jesteś zapisany do Biblioteki i masz konto biblioteczne aktualne na bieżący rok akademicki, możesz korzystać ze wszystkich czytelni Biblioteki Głównej.

Jeśli chcesz, skorzystaj z szatni lub szafek skrytkowych (okrycia wierzchnie, parasole, walizki, torby i plecaki podróżne). Nie musisz zostawiać torebki, torby czy plecaka. Po wejściu do czytelni zarejestruj się w Elektronicznej Księdze Gości. Jeśli masz ze sobą swoje własne książki lub czasopisma, pokaż je dyżurnemu bibliotekarzowi. Jeśli w materiałach, z których korzystasz, zauważysz jakieś braki lub uszkodzenia, poinformuj o tym obsługę czytelni. Możesz korzystać z własnego laptopa, innych urządzeń mobilnych, pomocy naukowych, nie przeszkadzając przy tym innym osobom obecnym w czytelni. Jeśli masz ze sobą napoje, dopilnuj, aby były w zamkniętym opakowaniu.

Korzystając z internetu, pamiętaj, że jest to możliwe tylko w celach naukowych i dydaktycznych. Nie możesz instalować własnych programów ani modyfikować konfiguracji oprogramowania. Możesz korzystać z własnej pamięci USB. Po zakończeniu sesji usuń swoje pliki i katalogi zapisane lokalnie na komputerze. Na koniec dnia wszystkie dokumenty pozostawione na komputerach są usuwane automatycznie.

W czytelniach zachowaj ciszę. Głośne rozmowy, w tym również telefoniczne, przeszkadzają innym użytkownikom.

Oferta poszczególnych czytelni

Znajduje się na pierwszym piętrze. W Czytelni Głównej skorzystasz z książek i czasopism. Część zbiorów dostępna jest w wolnym dostępie na regałach (bieżące numery czasopism oraz najpopularniejsze książki), pozostałe zamówisz z magazynu. Tych materiałów nie wypożycza się poza Czytelnię, ale możesz zrobić skan lub ksero potrzebnych fragmentów. W Czytelni dostępne jest ksero, drukarka oraz dwa skanery. Książki z ograniczeniem w wypożyczeniu można zamawiać tylko do Czytelni Głównej.

W Czytelni Głównej możesz skorzystać również z 4 kabin pracy indywidualnej. Korzystanie z kabin jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji, lub jeśli aktualnie będą wolne.

Jeśli chcesz skorzystać z Czytelni, upewnij się, że Twoje konto biblioteczne jest aktywne i miej przy sobie legitymację/kartę biblioteczną.

Czytelnia Główna jest strefą ciszy. 

Znajduje się na pierwszym piętrze. W Czytelni Oddziału Informacji Naukowej skorzystasz z e-zasobów prenumerowanych przez Bibliotekę i innych źródeł dostępnych w Internecie.

W Czytelni możesz skorzystać z księgozbioru podręcznego, na który składają się m.in. informatory, bibliografie, encyklopedie, słowniki językowe, tablice fizykochemiczne. Z dostępnych książek możesz skorzystać tylko na miejscu w Czytelni. Wyjątkowo niektóre materiały można wypożyczyć na 2 godziny.

Tutaj również zgłosisz swoje publikacje do zarejestrowania w Bazie Danych o Autorach i Publikacjach AGH (BaDAP).

Czytelnia OIN to miejsce, gdzie możesz uczyć się lub pracować nad swoimi projektami - także w grupie.

Jeśli chcesz skorzystać z Czytelni, upewnij się, że Twoje konto biblioteczne jest aktywne i miej przy sobie legitymację/kartę biblioteczną.

Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej jest strefą umiarkowanej ciszy. 

Znajduje się na drugim piętrze. W Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych skorzystasz z norm, opisów patentowych, dokumentów kartograficznych, rozpraw doktorskich, literatury techniczno-handlowej i księgozbioru podręcznego. Z dostępnych materiałów możesz skorzystać tylko na miejscu w Czytelni. Wyjątkowo niektóre materiały można pożyczyć na 2 godziny. Jeśli chcesz skorzystać z Czytelni, upewnij się, że Twoje konto biblioteczne jest aktywne i miej przy sobie legitymację/kartę biblioteczną.

To miejsce, w którym możesz po prostu spędzić swój wolny czas, popracować nad swoimi projektami, zadaniami. Możesz też skorzystać z różnych programów np. AutoCAD 2023, InventorPro 2023, LabVIEW 2023. Jeśli szukasz rękopisów, nut, map, fotografii, grafiki, rysunków albo lektur na konkursy i olimpiady przedmiotowe — znajdziesz je w darmowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica dostępnej w naszej Czytelni.

Niektóre zbiory w Czytelni podlegają szczególnym zasadom udostępniania. Są to:

Normy
Normy w postaci elektronicznej (bieżące) oraz papierowej (archiwalne) są udostępniane bezpłatnie wszystkim zainteresowanym wyłącznie na miejscu w Czytelni, na warunkach wynikających z umowy zawartej pomiędzy AGH i Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN).
Jeśli jesteś pracownikiem AGH prowadzącym zajęcia dydaktyczne i/lub badania naukowe, studentem, doktorantem lub uczestnikiem studiów podyplomowych AGH, możesz wykonywać kopie papierowe istotnych fragmentów Polskich Norm (definicje, wykazy, tabele, wykresy, rysunki, treść właściwa — maksymalnie 30% dokumentu). Więcej szczegółowych informacji na temat korzystania z norm znajdziesz na stronie Punktu Informacji Normalizacyjnej.
Nie możesz robić żadnych zdjęć dokumentom normalizacyjnym.

Mapy
Jeśli jesteś pracownikiem lub studentem uczelni publicznych, to możesz wykonać kopię fragmentu mapy lub atlasu wyłącznie w celach dydaktycznych, zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dodatkowo pracownicy i studenci AGH mogą wypożyczyć na zajęcia mapy i atlasy.

Jeśli chcesz skorzystać z Czytelni, upewnij się, że Twoje konto biblioteczne jest aktywne i miej przy sobie legitymację/kartę biblioteczną.

Czytelnia Oddziału Zbiorów Specjalnych jest strefą umiarkowanej ciszy.

Znajduje się na parterze. To przestrzeń w całości przeznaczona do nauki i spędzania tam czasu. W CKW znajduje się półka Bookcrossingowa — miejsce darmowej wymiany książek. Jeśli któryś z tytułów Cię zainteresował, możesz zabrać go ze sobą. Po przeczytaniu przynieś go z powrotem lub zostaw inny tytuł w zamian.

Jeśli chcesz korzystać z CKW po zamknięciu pozostałych agend Biblioteki:

  • przed zamknięciem pozostałych agend pokaż bibliotekarzowi dyżurującemu na stanowisku informacji katalogowej swoją legitymację,
  • po zamknięciu Biblioteki zeskanuj legitymację na czytniku przed wejściem do Biblioteki, aby wejść do CKW.

Z CKW po godzinach otwarcia Biblioteki mogą korzystać czytelnicy posiadający aktywne konto biblioteczne i przypisaną do niego legitymację: ELS, ELD i ELP.

W CKW nie obowiązuje zachowanie ciszy.

Stopka