Skip to content ↓

Punkt Informacji Normalizacyjnej (PIN)

PIN BG AGH to jedyne w Małopolsce miejsce oferujące dostęp do kompletu Polskich Norm i bogatej kolekcji norm zagranicznych. Normy oraz specjalistyczne bazy danych udostępniane są wszystkim zainteresowanym bezpłatnie. Możesz tu liczyć na pomoc w wyszukaniu norm oraz dokumentów towarzyszących – zmian i poprawek do norm, w ustaleniu poprawnych numerów dokumentów czy sprawdzeniu aktualności norm. 

Usługa Biblioteki Głównej AGH w zakresie dostępu do Polskich Norm nie byłaby możliwa bez wieloletniej, ścisłej współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym.

W celu ochrony informacji stanowiącej własność PKN Punkt Informacji Normalizacyjnej BG AGH w 2010 roku wdrożył, utrzymuje i doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001, który podlega rokrocznie audytom ze strony PKN. W związku z wprowadzeniem koniecznych zabezpieczeń dostęp do zbioru norm elektronicznych możliwy jest wyłącznie na miejscu w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych, na terminalach komputerowych, bez możliwości kopiowania i przesyłania plików oraz zdalnego dostępu. Pracownicy i studenci AGH, na potrzeby dydaktyczno-naukowe, mają możliwość wykonania wydruków istotnych fragmentów norm.

Kontakt: Oddział Zbiorów Specjalnych +48 12 617 32 17 normy@bg.agh.edu.pl

 

Stopka