Skip to content ↓

O nas

Biblioteka Główna AGH jest pomocniczą jednostką organizacyjną Uczelni  o zadaniach usługowych, dydaktycznych i naukowych.  Stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego AGH, który współtworzy z bibliotekami wydziałowymi i bibliotekami innych jednostek Uczelni.

Pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej oraz ośrodka informacji naukowej i technicznej.  Dąży do zapewnienia dostępności zasobów wszystkim grupom użytkowników, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami, m.in. przez likwidację barier architektonicznych oraz zapewnienie specjalistycznego sprzętu i oprogramowania.  Pod względem wielkości zbiorów jest drugą, po Bibliotece Jagiellońskiej, biblioteką Krakowa i jedną z największych bibliotek technicznych w kraju.

Zakres tematyczny księgozbioru gromadzonego przez Bibliotekę Główną jest zgodny z tematyką prowadzonych w Uczelni badań i kierunków studiów. Obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: elektrotechniki, automatyki, elektroniki, technologii kosmicznych, inżynierii biomedycznej, informatyki, telekomunikacji, inżynierii mechanicznej, robotyki, energetyki, górnictwa, inżynierii lądowej, wiertnictwa, metalurgii, odlewnictwa, geologii, geofizyki, inżynierii i ochrony środowiska, geodezji, inżynierii materiałowej, ceramiki, inżynierii chemicznej, zarządzania, matematyki, nauk fizycznych, nauk chemicznych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o zarządzaniu i jakości.

Rodzaje zbiorów gromadzonych w Bibliotece to: książki (drukowane i elektroniczne), czasopisma (drukowane i elektroniczne) oraz zbiory specjalne (normy, opisy patentowe, zbiory kartograficzne, rozprawy doktorskie, literatura techniczno-handlowa, rękopisy oraz starodruki).

Podstawowymi źródłami informacji o księgozbiorze są katalog online bibliotek AGH oraz katalog kartkowy AGH.
Ze zbiorów Biblioteki Głównej można korzystać na miejscu, przez wypożyczanie na zewnątrz oraz wypożyczenia międzybiblioteczne.

Pracownicy, doktoranci i studenci AGH mają dostęp do licencyjnych e-zasobów z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem serwera proxy. Nie jest to możliwe dla tych źródeł, których licencje bądź ograniczenia techniczne na to nie pozwalają. Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie aktualnego konta w Bibliotece Głównej.

 

Biblioteka w liczbach

Księgozbiór

stan na 2022 r.

Zbiory tradycyjne:

 • 445 514 wolumenów książek,
 • 148 508 wolumenów czasopism,
 • 341 879 jednostek zbiorów specjalnych,
 • 101 tytułów czasopism w bieżącej prenumeracie.

Zasoby elektroniczne:

 • 279 825 książek,
 • 7 493 czasopism,
 • 100 baz danych.

Udostępnianie

2022 r.:

 • 17 727 zarejestrowanych użytkowników,
 • 8 065 aktywnie wypożyczających,
 • 99 288 odwiedzin w Bibliotece,
 • 12 1945 wypożyczeń do domu,
 • 1 929 wypożyczeń do czytelni,
 • 20 7612 sesji korzystających zdalnie z E-zasobów.

Infrastruktura

 • powierzchnia użytkowa 4 768 m2,
 • 280 miejsc dla użytkowników,
 • 6 miejsc dla osób ze specjalnymi potrzebami,
 • 62 komputery dla użytkowników,
 • 2 skanery dla użytkowników,
 • 2 urządzenia self-check do samodzielnych wypożyczeń,
 • wrzutnia do zwrotów książek.

Stopka