Skip to content ↓

Repozytorium AGH

Repozytorium AGH to baza zdeponowanych publikacji i materiałów, powstałych w ramach działalności naukowej i naukowo-dydaktycznej Uczelni oraz powiązane z nimi zasoby informacji o autorach, jednostkach organizacyjnych, projektach i wydarzeniach w Akademii Górniczo-Hutniczej.
 

Celem Repozytorium jest:

  • gromadzenie, upowszechnianie i długoterminowe przechowywanie dorobku naukowo-badawczego pracowników, doktorantów i studentów Uczelni,
  • upowszechnianie dorobku naukowego pracowników i promowanie badań naukowych prowadzonych w AGH poprzez udostępnianie utworów za pośrednictwem Internetu, zgodnie z postanowieniami prawa autorskiego,
  • zwiększenie dostępności i widoczności publikacji pracowników AGH, w tym zwiększenie liczby ich cytowań,
  • wspieranie Uczelni w realizacji zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej, MEiN i KRASP w sprawie polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i edukacyjnych.

Repozytorium AGH jest zarejestrowane w OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories), które indeksuje otwarte repozytoria publikacji i danych badawczych. Spełnia tym samym wymagania instytucji finansujących badania naukowe, odnośnie możliwości archiwizowania publikacji Open Access powstałych w czasie realizacji projektu.

Ze względu na trwający obecnie proces uzupełniania i aktualizacji bazy, zawartość niektórych kolekcji może być tymczasowo niewidoczna, bądź niepełna. Kolejne funkcjonalności będą pojawiać się stopniowo. Prosimy o cierpliwość.

W Repozytorium AGH mogą się zarejestrować pracownicy, doktoranci i studenci AGH, którzy chcą umieścić w serwisie swoje publikacje np. artykuły naukowe (preprinty lub postprinty), książki, rozdziały z książek, materiały dydaktyczne itp.

Deponować publikacje mogą tylko osoby zalogowane, po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu Repozytorium AGH. Przed pierwszym deponowaniem należy założyć konto używając adresu poczty uczelnianej w domenie @agh.edu.pl. Po weryfikacji i nadaniu uprawnień przez administratora repozytorium można rozpocząć deponowanie publikacji. Weryfikacja konta powinna zająć około 1 dzień roboczy.

W repozytorium mogą być zamieszczane publikacje innych wydawców niż uczelnia (jeśli autor posiada prawa majątkowe do tekstów lub zgodę wydawcy na umieszczenie ich w Repozytorium) oraz prace, które mają wielu autorów. Należy jednak pamiętać, że jeśli praca ma więcej niż jednego autora, to prawa autorskie dzielą się pomiędzy wszystkich autorów i wszyscy autorzy muszą udzielić swojej zgody na udostępnienie dokumentu w Repozytorium. Praca współautorska może być zdeponowana w Repozytorium przez jednego ze współautorów na ustalonej licencji, za wiedzą i zgodą pozostałych współautorów.
 

Kontakt

Stopka