Skip to content ↓

Działalność Biblioteki

Biblioteka Główna AGH stanowi integralną część jednej z najnowocześniejszych uczelni technicznych w kraju, zapewniając pracownikom oraz studentom AGH obsługę najwyższej jakości. Biblioteka nie tylko gromadzi tradycyjne materiały drukowane, ale także inwestuje w nowoczesne technologie — zapewnia dostęp do naukowych baz danych, elektronicznych czasopism i książek online, co umożliwia szybkie i efektywne wyszukiwanie informacji.

Biblioteka wspiera zarówno działalność naukową, jak i dydaktyczną Uczelni. Pracownicy Biblioteki prowadzą dla przykładu przedmiot poświęcony informacji naukowej oraz metodyce poszukiwań bibliograficznych. Jednym z głównych zadań Biblioteki jest przy tym rejestrowanie dorobku naukowego AGH w Bazie Danych Autorów i Publikacji AGH (BaDAP). Należy wspomnieć także o Repozytorium AGH oraz Repozytorium Danych Badawczych Uczelni Krakowskich RODBUK. Prowadzony jest portal Historia AGH, gdzie gromadzi się biogramy osób związanych z Uczelnią. Troska o przyszłość Akademii obejmuje w przypadku Biblioteki również troskę o jej pamięć.

Biblioteka dostarcza przestrzeni do nauki i pracy indywidualnej oraz grupowej. Użytkownicy mogą korzystać z kilku czytelni, sal szkoleniowych oraz wyznaczonych przestrzeni bibliotecznych do późnych godzin wieczornych.

Biblioteka realizuje ideę"trzeciego miejsca" i pełni ważną rolę społeczną, będąc nie tylko miejscem nauki, ale także spotkań czy integracji studentów oraz pracowników Uczelni. Organizowane są różnorodne wydarzenia: odczyty, wystawy, spotkania autorskie oraz szkolenia z zakresu umiejętności informacyjnych. To miejsce, które promuje kulturę czytelniczą i rozwija kompetencje informacyjne społeczności akademickiej.

Biblioteka współpracuje z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.  Udział w różnego rodzaju inicjatywach i organizacjach, konferencjach, programach wymiany czy współpracy z innymi bibliotekami zapewnia dostęp do szerokiego spektrum treści naukowych i edukacyjnych, co z kolei przekłada się  na rozwój nowoczesnych usług dla społeczności Uczelni, daje także szansę na rozwijanie kompetencji pracowników Biblioteki oraz budowanie kultury pracy opartej na uznanych standardach i dobrych praktykach.

Biblioteka angażuje się w projekty digitalizacyjne, których celem jest zachowanie, udostępnienie oraz promocja dziedzictwa naukowego.

Jednym z priorytetów jest utrzymanie żywego oraz wielokanałowego kontaktu z czytelnikami poprzez media społecznościowe, Biblioteka prowadzi prężną działalność na Facebooku, Instagramie oraz na platformie LinkedIn.

Stopka