Skip to content ↓

Działalność pracowników

Działalność publikacyjna

 1. Kucharczyk-Kubacka, M., Wadowiec, M. Biblioteki szwajcarskie na przykładzie Zurychu - wyjazd w ramach programu Erasmus+. „Biuletyn EBIB”, 2024, nr 1, s. 1-13.
 2. Sieński, H. Kamery wideo z kolekcji Janusza Olszyńskiego - wystawa w Bibliotece Głównej AGH. „Biuletyn AGH”, 2024, nr 191, s. 39.
 3. Sieński, H. Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie. „Biuletyn AGH”, 2024, nr 193, s. 21-22.
 4. Wadowiec, M. Grenlandia - wyspa zielona : prelekcja dr. inż. Piotra Chrząstowskiego. „Biuletyn AGH”, 2024, nr 190, s. 46-48.
 5. Wadowiec, M. Wokół archipelagu Svalbard : prelekcja dr. inż. Piotra Chrząstowskiego. „Biuletyn AGH”, 2024, nr 193, s. 37-39.
 1. Chadaj, A. Kiermasz charytatywny w Bibliotece Głównej. „Biuletyn AGH”, 2023, nr 181, s. 21.
 2. Chadaj, A., Krawczyk, J. Maria Czujowa (1932-2018). W: Zostawili swój ślad... : bibliotekarze zmarli w latach 2019-2022. Warszawa 2023, s. 66-72.
 3. Chadaj, A., Podrazik, A., Skórka, S., Stanek-Kapcia, J. (red.). Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece : materiały konferencji jubileuszowej z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH : Kraków 22-23 września 2022 r. Kraków 2023, 316 s.
 4. Chadaj, A., Ryś, D. Zaistnieć w bazach Web of Science i Scopus. „Biuletyn AGH”, 2023, nr 185-186, s. 4-7.
 5. Chwastek, A., Łaciak, G., Maćkowska, I. Poznaj Wynalazczynię z pasją. „Biuletyn AGH”, 2023, nr 189, s. 21-23.
 6. Forma, K. International loans in the Main Library of AGH UST: the technical library as a witness of change. W: Beyond the library collections : proceedings of the 2022 Erasmus Staff Training Week at ULiège Library. Liège 2023, s. 109-117.
 7. Forma, K. Spotkanie autorskie z Wojciechem Orlińskim : autorem książki „Kopernik. Rewolucje”. „Biuletyn AGH”, 2023, nr 182, s. 40.
 8. Forma, K., Imiołek-Stachura, K. Między stronami. Obiekty pozostawione przez czytelników w książkach : wystawa w Bibliotece Głównej AGH. „Biuletyn AGH”, 2023, nr 180, s. 39.
 9. Forma-Kita, K., Imiołek-Stachura, K. II Noc Bibliotek w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie : wbrew stereotypom. „Biuletyn AGH”, 2023, nr 188, s. 27-28.
 10. Krawczyk, J. Władysław Piasecki - bibliotekarz i budowniczy. W: Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece : materiały konferencji jubileuszowej z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH : Kraków 22-23 września 2022 r. Red. A. Chadaj, A. Podrazik, S. Skórka, J. Stanek-Kapcia. Kraków 2023, s. 211-225.
 11. Kucharczyk-Kubacka, M. Wszechświat Mikołaja Kopernika. „Biuletyn AGH”, 2023, nr 183-184, s. 42-43.
 12. Laskosz, J., Sieński, H. Kazimierz Wiśniak teatralny i piwniczny : wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie (24 kwietnia - 31 sierpnia 2023). „Vivat Akademia”, 2023, nr 26, s. 59-60.
 13. Nimirska, I. Skijumpingfamily. „Biuletyn AGH”, 2023, nr 181, s. 39-41.
 14. Sieński, H. Bibliografia piśmiennictwa o Piwnicy pod Baranami, Cz. 2. „Piosenka”, 2023, nr 11, s. 305-309.
 15. Sieński, H. Dni prof. Antoniego Hoborskiego w Bibliotece Głównej AGH. „Biuletyn AGH”, 2023, nr 189, s. 42-45.
 16. Sieński, H. Ewa Dobrzyńska-Lankosz : dyrektor BG AGH w latach 1998-2018. „Biuletyn AGH”, 2023, nr 178, s. 42-43.
 17. Sieński, H. Jerzy Krawczyk : dyrektor w latach 2018-2021. „Biuletyn AGH”, 2023, nr 180, s. 31-33.
 18. Sieński, H. Kazimierz Wiśniak teatralny i piwniczny : wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. „Piosenka”, 2023, nr 11, s. 169-171.
 19. Sieński, H. „Mej Kochanej AGH - Radosno Nowina” - pastorałki. „Biuletyn AGH”, 2023, nr 189, s. 46-47.
 20. Sieński, H. „Mej Kochanej AGH - Radosno Nowina” - pastorałki. „Vivat Akademia”, 2023, nr 27, s. 62-63.
 21. Sieński, H. Profesor Tadeusz Słomka : rektor w latach 2012-2020. „Biuletyn AGH”, 2023, nr 178, s. 36-41.
 22. Skórka, S. Czy bibliotekarze będą jeszcze potrzebni? Obszary kompetencji przyszłych pracowników bibliotek akademickich. W: Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece : materiały konferencji jubileuszowej z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH : Kraków 22-23 września 2022 r. Red. A. Chadaj, A. Podrazik, S. Skórka, J. Stanek-Kapcia. Kraków 2023, s. 41-53.
 23. Skórka, S. Spacjocentryczne koncepcje biblioteki. W: Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece : materiały konferencji jubileuszowej z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH : Kraków 22-23 września 2022 r. Red. A. Chadaj, A. Podrazik, S. Skórka, J. Stanek-Kapcia. Kraków 2023, s. 7-9.
 24. Stanek-Kapcia, J. Po drugiej stronie : IX kiermasz charytatywny Biblioteki Głównej AGH. „Biuletyn AGH”, 2023, nr 185-186, s. 11-12.
 25. Święch, D. BaDAP - nowa odsłona bibliografii publikacji pracowników AGH. „Biuletyn AGH”, 2023, nr 180, s. 22.
 26. Urbaniec, M. Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich. „Biuletyn AGH”, 2023, nr 180, s. 28-29.
 27. Urbaniec, M., Szafrański, L. Wykorzystanie wskaźników altmetrycznych w Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich - międzyuczelniana platforma deponowania danych. W: Bibliometryczne analizy otwartej nauki [online] : Pierwsza Poznańska Konferencja Centrum Naukometrycznego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu : 18-19 kwietnia 2023 r., Poznań. [Poznań 2023]
 1. Chadaj, A. Wystawy w cyberprzestrzeni – małe i duże, własne i cudze. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 167, s. 45-47.
 2. Chadaj, A., Garczyńska, M., Ryś, D. Bibliometria wsparciem procesów analizy jakości działalności publikacyjnej. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 167, s. 15-16.
 3. Chadaj, A., Wijas, M. Portal Historia AGH – najlepsze źródło dziejów naszej uczelni. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 173-174, s. 33-34.
 4. Chwastek, A., Łaciak, G., Maćkowska, I. Poznaj Wynalazcę z pasją. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 177, s. 26-27.
 5. Forma, K., Fulara, I. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BG AGH : gdzie byliśmy, dokąd zmierzamy? „Biuletyn AGH”, 2022, nr 171-172, s. 27-28.
 6. Garczyńska, M. Bibliografia Publikacji Pracowników AGH w kierunku bazy wiedzy. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 167, s. 13-14.
 7. Imiołek-Stachura, K., Łapucha, P. Escape Room with a touch of chamber LARP as a creative form of library promotion - a case study. „Zarządzanie Biblioteką”, 2022, nr 1, s. 163-172.
 8. Imiołek-Stachura, K., Podrazik, A. 100-lecie Biblioteki Głównej AGH – podsumowanie obchodów. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 177, s. 33-37.
 9. Imiołek-Stachura, K., Podrazik, A., Urbaniec, M. Wirtualne zasoby dla realnych użytkowników, czyli o zasobach cyfrowych BG AGH. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 167, s. 10-13.
 10. Imiołek-Stachura, K., Stanek-Kapcia, J. Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 176, s. 14-15.
 11. Imiołek-Stachura, K., Stanek-Kapcia, J. Konferencja jubileuszowa z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH „Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece” – sprawozdanie. „Biuletyn EBIB”, 2022, nr 6, s. 1-13.
 12. Krawczyk, J. Stulecie Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 167, s. 4-9.
 13. Krawczyk, J. W cieniu Akademii Sztuk Pięknych : od Państwowej Szkoły Przemysłu Artystycznego do Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Krakowie (1921–1950). „Małopolska”, 2022, R. 24, s. 39-86. 
 14. Müller, L. Publish or vanish, czyli publikowanie w Gold Open Access. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 168, s. 19-20.
 15. Musiał, M. Tor (Thor) Eugeniusz (1883-1953). W: Polski Słownik Biograficzny. T. 54/3, z. 222, Tomicki Józef - Towarnicki Ambroży. Warszawa-Kraków 2022, s. 412-413.
 16. Ryś, D. Soft skills w Bibliotece Głównej. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 169, s. 25.
 17. Sieński, H. Anna Kegel : dyrektor w latach 1996-1998. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 177, s. 44-45.
 18. Sieński, H. Antoni Stanisław Kleczkowski : rektor w latach 1981-1987. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 171-172, s. 31-34.
 19. Sieński, H. Artyści Kabaretu „Piwnica pod Baranami” w Bibliotece Głównej AGH. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 176, s. 41-43.
 20. Sieński, H. Bibliografia piśmiennictwa o Piwnicy pod Baranami. „Piosenka”, 2022, nr 10, s. 332-343.
 21. Sieński, H. Biblioteka inna niż myślisz. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 176, s. 38-41.
 22. Sieński, H. Henryk Filcek : rektor w latach 1975-1979. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 170, s. 35-39.
 23. Sieński, H. Jan Anioła : rektor w latach 1969-1972. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 168, s. 37-39.
 24. Sieński, H. Kiejstut Żemaitis : rektor w latach 1963-1969. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 167, s. 24-28.
 25. Sieński, H. Maria Świerczyńska-Boissè : dyrektor w latach 1982-1996. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 176, s. 31-33.
 26. Sieński, H. Marian Ludwik Górkiewicz : dyrektor w latach 1972-1980. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 173-174, s. 31-32.
 27. Sieński, H. Non omnis moriar... : groby profesorów AGH : Cmentarz Rakowicki. Kraków 2022, 172 s.
 28. Sieński, H. Profesor Andrzej Michał Szewczyk : dyrektor w latach 1981-1982. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 175, s. 33-34.
 29. Sieński, H. Profesor Antoni Tajduś : rektor w latach 2005-2012. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 177, s. 40-43.
 30. Sieński, H. Profesor Jan Janowski : rektor w latach 1987-1993. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 173-174, s. 27-30.
 31. Sieński, H. Profesor Mirosław Handke : rektor w latach 1993-1998. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 175, s. 29-33.
 32. Sieński, H. Profesor Oskar Nowotny : kierownik w latach 1925-1939. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 168, s. 40-42.
 33. Sieński, H. Profesor Ryszard Tadeusiewicz : rektor w latach 1998-2005. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 176, s. 26-30.
 34. Sieński, H. Profesor Stanisław Jaskólski : kierownik w latach 1947-1949. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 170, s. 40-42.
 35. Sieński, H. Profesor Władysław Łoskiewicz : kierownik w latach 1945-1947. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 169, s. 32-34.
 36. Sieński, H. Roman Ney : rektor w latach 1972-1974 i 1979-1981. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 169, s. 28-31.
 37. Sieński, H. Tadeusz Kochmański : rektor w latach 1961-1963. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 166, s. 29-32.
 38. Sieński, H. W poszukiwaniu piękna przyrody : podróże Walerego Goetla i Piotra Chrząstowskiego. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 168, s. 46-47.
 39. Sieński, H. Władysław Piasecki : dyrektor w latach 1949-1972. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 171-172, s. 35-37.
 40. Skórka, S. Internet rzeczy w bibliotece : koncepcja zastosowania. „Rocznik Biblioteki Kraków”, 2022, t. 6, s. 145-157.
 41. Stanek-Kapcia, J. „Biblioteka Główna AGH zaprasza...”. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 175, s. 24-25.
 42. Stanek-Kapcia, J. Bibliotekarze charytatywnie – 8 lat z kiermaszem. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 171-172, s. 24-25.
 43. Wadowiec, M. W stronę Antarktydy, czyli rejs ku lodowej krainie – prelekcja dr. inż. Piotra Chrząstowskiego. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 169, s. 45.
 44. Wijas, M. Pandemia w rysunkach Stana Ealesa – wystawa w bibliotece. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 167, s. 44.
 45. Zych, A. Wyjść naprzeciw – obsługa osób z niepełnosprawnością. „Biuletyn AGH”, 2022, nr 167, s. 16-18.
   
 1. Chadaj, A., Wijas, M. Portal Historia AGH. „Biuletyn AGH”, 2021, nr 155-156, s. 42-43.
 2. Folga, A., Skórka, S. (red.). Ludzie - zasoby - usługi : Biblioteka Główna na 75-lecie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Kraków 2021, 230 s.
 3. Krawczyk, J. W cieniu Akademii Sztuk Pięknych : od Oddziału Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły Przemysłowej do Państwowej Szkoły Przemysłu Artystycznego w Krakowie (1891-1921). „Małopolska”, 2021, R. 23, s. 9-34.
 4. Panaś, K., Skórka, S. Ewolucja w wyszukiwaniu : przykład wdrożenia systemu typu discovery w bibliotece akademickiej. W: Ludzie - zasoby - usługi : Biblioteka Główna na 75-lecie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Red. A. Folga, S. Skórka. Kraków 2021, s. 181-190.
 5. Rudy, M., Sieński, H. Wystawa malarstwa Kazimierza Wiśniaka „Wiśniak w zVisie” - wrzesień 2021. „Vis a vis”, 2021, nr 9, s. 10.
 6. Ryś, D. Nowe e-źródła w Bibliotece Głównej. „Biuletyn AGH”, 2021, nr 163, s. 31.
 7. Sieński, H. Henryk Korwin-Krukowski : rektor w latach 1930-1931. „Biuletyn AGH”, 2021, nr 155-156, s. 25-27.
 8. Sieński, H. Feliks Olszak : rektor w latach 1958-1961. „Biuletyn AGH”, 2021, nr 165, s. 27-31.
 9. Sieński, H. Non omnis moriar... : groby rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2021, 194 s.
 10. Sieński, H. Walery Goetel : rektor w latach 1939-1950. „Biuletyn AGH”, 2021, nr 161-162, s. 28-34.
 11. Sieński, H. Witold Budryk : rektor w latach 1956-1958. „Biuletyn AGH”, 2021, nr 164, s. 29-32.
 12. Sieński, H. Władysław Takliński : rektor w latach 1933-1939. „Biuletyn AGH”, 2021, nr 157-158, s. 46-49.
 13. Sieński, H. Zygmunt Bielski-Saryusz : rektor w latach 1931-1933. „Biuletyn AGH”, 2021, nr 159-160, s. 39-42.
 14. Sieński, H. Zygmunt Kowalczyk : rektor w latach 1950-1956. „Biuletyn AGH”, 2021, nr 163, s. 21-26.
   

Stopka