Skip to content ↓

Nauka

Biblioteka wspiera społeczność akademicką w działalności dydaktycznej i badaniach naukowych poprzez zapewnienie właściwego warsztatu pracy w postaci dostępu do książek, czasopism, e-zasobów, narzędzi bibliometrycznych oraz przygotowanie odpowiedniej infrastruktury repozytoryjnej.

Tutaj znajdziesz informacje na temat zasobów przydatnych w pracy naukowej i organizacji działalności badawczej.

Stopka