Skip to content ↓

Rozprawy przed obroną

Rozprawy doktorskie, których obrona jeszcze się nie odbyła, są udostępniane w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych

 1. Data obrony: 07.12.2023
  Autor: Michał Piotr Sierszyński
  Tytuł: Koncepcja i weryfikacja elastycznej architektury nadzorczo-sterującej dla autobusów elektrycznych
 2. Data obrony: 07.12.2023
  Autor: Łukasz Kowalski
  Tytuł: Badania wpływu zjawisk cieplnych zachodzących podczas formowania addytywnego wyrobów z PET-G na ich właściwości wytrzymałościowe
 3. Data obrony: 08.12.2023
  Autor: Krzysztof Stanisław Piech
  Tytuł: Wpływ fotowoltaicznych źródeł energii na jakość dostawy energii elektrycznej
 4. Data obrony: 08.12.2023
  Autor: Jan Jakub Pawlik
  Tytuł: Metoda napawania powłok trudnościeralnych dla zwiększenia trwałości elementów maszyn
 5. Data obrony: 08.12.2023
  Autor: Paulina Karp-Zawlik
  Tytuł: Wpływ marki pracodawcy na przywiązanie organizacyjne pracowników średnich przedsiębiorstw
 6. Data obrony: 11.12.2023
  Autor: Aurelia Zając
  Tytuł: Uwarunkowania poszukiwań skał zbiornikowych w głębokiej części basenu czerwonego spągowca pod kątem możliwości odkrycia złóż gazu ziemnego
 7. Data obrony: 11.12.2023
  Autor: Bartłomiej Ciapała
  Tytuł: Potencjał geotermalny wód ze zbiorników mezozoicznych i kenozoicznych niecki lubelskiej w zależności od sposobu energetycznego zagospodarowania ich zasobów
 8. Data obrony: 12.12.2023
  Autor: Malwina Anna Kolano
  Tytuł: Odwzorowanie podłoża Fobosa na podstawie badań właściwości fizyczno-mechanicznych materiałów
 9. Data obrony: 12.12.2023
  Autor: Tom Kusznir
  Tytuł: Soft computing based anti-sway control for horizontally transported cable-suspended load
 10. Data obrony: 13.12.2023
  Autor: Urszula Kurleto
  Tytuł: Metodyka zabezpieczania staromiejskich obiektów zabytkowych na podstawie doświadczeń metody Z-S
 11. Data obrony: 13.12.2023
  Autor: Krzysztof Pitala
  Tytuł: Wysokorozdzielcza spektroskopia rentgenowska nanostrukturyzowanych magnetycznych tlenków żelaza
 12. Data obrony: 13.12.2023
  Autor: Jakub Bryła
  Tytuł: Identyfikacja istotnych parametrów procesu wytwarzania przyrostowego metodą osadzania topionego materiału determinujących wypadkowe własności materiałowe i geometryczne drukowanych struktur
 13. Data obrony: 13.12.2023
  Autor: Mateusz Ślażyński
  Tytuł: Formal representation and automatic synthesis of local search neighborhoods
 14. Data obrony: 13.12.2023
  Autor: Rafał Jankowski
  Tytuł: Zarządzanie wierzytelnościami masowymi w podmiocie windykacyjnym
 15. Data obrony: 14.12.2023
  Autor: Paweł Łojek
  Tytuł: Analiza sprzężenia aeroakustycznego w kanale o nieregularnych kształtach
 16. Data obrony: 15.12.2023
  Autor: Piotr Reczek
  Tytuł: Nowe metody rozpoznawania gestów 3D bez użycia kamer, w aplikacjach w branży motoryzacyjnej
 17. Data obrony: 15.12.2023
  Autor: Kaja Piana
  Tytuł: Diagnostyka pierwiastkowych i molekularnych zmian narządowych u otyłych szczurów, poddanych przezczaszkowej elektrostymulacji prądem stałym (tDCS), z wykorzystaniem technik spektroskopowych opartych na promieniowaniu X i podczerwieni
 18. Data obrony: 15.12.2023
  Autor: Maciej Sypek
  Tytuł: Rola odwodnienia gipsu w cemencie w kształtowaniu mrozoodporności betonu
 19. Data obrony: 18.12.2023
  Autor: Bartosz Puzio
  Tytuł: New method for prediction of thermodynamic functions for apatites
 20. Data obrony: 18.12.2023
  Autor: Kamil Wojteczko
  Tytuł: Wybrane sposoby sterowania właściwościami wielofazowych tworzyw cyrkoniowych
 21. Data obrony: 18.12.2023
  Autor: Jarosław Michałek
  Tytuł: Wpływ wybranych dodatków na proces spiekania tworzyw z układu CaO-MgO-Al2O3-SiO2 pochodzących z recyklingu porcelany wysokoglinowej
 22. Data obrony: 18.12.2023
  Autor: Artur Mieczysław Konewecki
  Tytuł: Opracowanie procedury implementacji dźwigów osobowych w pionowych wyrobiskach górniczych
 23. Data obrony: 18.12.2023
  Autor: Phan Tuan Anh
  Tytuł: Symulacja zachowania się fliszowego masywu skalnego wokół tunelu metodą elementów dyskretnych
 24. Data obrony: 19.12.2023
  Autor: Marek Łukasz Giebułtowski
  Tytuł: Thermal fluctuations in high-temperature superconductors
 25. Data obrony: 19.12.2023
  Autor: Magdalena Gicala
  Tytuł: Zintegrowane projektowanie stropów żelbetowych z zastosowaniem optymalizacji wielokryterialnej
 26. Data obrony: 21.12.2023
  Autor: Paweł Piekaj
  Tytuł: Synteza i analiza konstrukcji antyrezonansowego młyna wibracyjnego
 27. Data obrony: 08.01.2024
  Autor: Magdalena Sęk
  Tytuł: Mineralne surowce odpadowe jako potencjalne sorbenty SO2 w technologiach oczyszczania spalin w sektorze energetycznym
 28. Data obrony: 08.01.2024
  Autor: Mateusz Przemysław Sęk

  Tytuł: Ewolucja i geneza turmalinów wschodniej osłony metamorficznej granitu karkonoskiego rejonu Kowar-Czarnowa
 29. Data obrony: 08.01.2024
  Autor: Robert Grolik
  Tytuł: Udoskonalenie druku 3D w technologii FDM dzięki zastosowaniu algorytmów samouczących Deep Learning
 30. Data obrony: 17.01.2024
  Autor: Michał Pietruch
  Tytuł: Testowanie wybranych funkcji jazdy autonomicznej samochodu w warunkach laboratoryjnych, na przykładzie stanowiska dla czujnika kąta kierownicy w systemie Steer-by-Wire

Stopka