Skip to content ↓

Rozprawy przed obroną

Rozprawy doktorskie, których obrona jeszcze się nie odbyła, są udostępniane w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych

 1. Data obrony: 17.05.2024
  Autor: Justyna Anna Chłędowska
  Tytuł: Composite materials based on tetragonal zirconia designed for application in a new generation of electrochemical devices
 2. Data obrony: 20.05.2024
  Autor: Damian Wiktorowski
  Tytuł: Rekonstrukcje zmian paleoklimatycznych w VIII-IX stuleciu BC, w oparciu o analizę zmian zawartości radioizotopu 14C i stosunku izotopów stabilnych C i O w subfosylnym drewnie z obszaru Polski
 3. Data obrony: 21.05.2024
  Autor: Przemysław Wędrychowicz
  Tytuł: Opracowanie technologii produkcji puszki napojowej z nowym kształtem kołnierza wykonanej ze stopu aluminium serii 3xxx z wykorzystaniem modelu MES
 4. Data obrony: 24.05.2024
  Autor: Mateusz Orłowski
  Tytuł: Applications of reinforcement learning methodologies to autonomous driving
 5. Data obrony: 27.05.2024
  Autor: Hubert Wawrzyniec Pasiowiec
  Tytuł: Wpływ wysokotemperaturowego pełzania na zmiany mikrostruktury wytwarzanego przyrostowo nadstopu niklu Inconel 625
 6. Data obrony: 04.06.2024
  Autor: Mariusz Karol Nowak
  Tytuł: Depth completion for FMCW Radars
 7. Data obrony: 04.06.2024
  Autor: Sylwia Maria Staroń
  Tytuł: Wykorzystanie ilościowej analizy mikrostruktury do opracowania cyfrowej reprezentacji wytwarzanego przyrostowo nadstopu niklu Inconel 625
 8. Data obrony: 06.06.2024
  Autor: Maciej Żołądek
  Tytuł: Analiza zastosowania hybrydowych systemów OZE wśród małoskalowych odbiorców energii
 9. Data obrony: 07.06.2024
  Autor: Filip Krzysztof Maciąg
  Tytuł: Osadzanie elektroforetyczne i charakterystyka powłok zeiny oraz powłok kompozytowych mezoporowate szkła żelowe/zeina do zastosowań biomedycznych
 10. Data obrony: 13.06.2024
  Autor: Tomasz Leśniak
  Tytuł: Analiza wartości górniczych spółek eksploracyjnych notowanych na rynkach kapitałowych z wykorzystaniem narzędzi analityki predykcyjnej
 11. Data obrony: 13.06.2024
  Autor: Grzegorz Borówka
  Tytuł: Opracowanie innowacyjnej technologii oczyszczania gliceryny odpadowej, pochodzenia zwierzęcego oraz typu UCO do gliceryny jakości destylowanej 99,7 %, potencjalnie możliwej do wykorzystania jako surowiec w procesie uwodornienia do 1,2-propanodiolu
 12. Data obrony: 20.06.2024
  Autor: Yinyou Deng
  Tytuł: Investigation of mercury capture effectiveness from process gases in various laboratory sorption reactor configurations

Stopka