Skip to content ↓

Otwarte recenzje naukowe

OPEN PEER REVIEW (OPR)

System oceny jakości materiałów naukowych polegający na upublicznianiu przesłanych do czasopisma naukowego artykułów tak, aby każdy chętny mógł wziąć udział w recenzowaniu. Otwarcie tradycyjne zamkniętego procesu potencjalnie zwiększa szanse na wykrycie błędów, wprowadza przejrzystość systemu recenzowania i podnosi zaufanie do publikowanych wyników badań.

Dlaczego otwarte recenzje naukowe są ważne:

  • transparentność i odpowiedzialność – ujawnianie tożsamości recenzentów oraz samej recenzji, która może stanowić istotną pozycję w dorobku naukowym samego recenzenta, co ostatecznie prowadzi do wyższej jakości recenzji;
  • osoby z zewnątrz mogą uczestniczyć w procesie recenzowania, co znacznie przyśpiesza proces poprzez otwarcie puli recenzentów zdolnych i chętnych do podjęcia się recenzji;
  • włączenie szerszej społeczności do procesu recenzowania podnosi jego wiarygodność, co w konsekwencji daje lepszą możliwość zidentyfikowania wad metodologicznych lub innych nieścisłości w badaniach;
  • otwarty system recenzowania sprzyja poprawie spójności i zmniejsza prawdopodobieństwo stronniczości, ponieważ zapewnia możliwość porównania opinii większej liczby recenzentów na temat danej pracy;
  • udostępnienie pytań recenzentów dotyczących danej pracy wraz z odpowiedziami autorów dostarcza cennego kontekstu na temat zastosowanych metodologii i procesów badawczych;
  • obecny system recenzowania, który ukrywa tożsamość recenzentów, nie pozwala osobom wykonującym recenzje na uznanie ich pracy. Publikując raporty z recenzji i nadając im DOI sprawiamy, że stają się one pełnoprawnymi, możliwymi do odtworzenia wynikami badań.

źródło: FOSTER Open Science

Stopka