Skip to content ↓

Identyfikatory autora

Identyfikatory są częścią profilu autora w bazach danych. Eliminują problem błędnego przypisania publikacji, pozwalają przyporządkować warianty zapisu nazwiska, imion i inicjałów autora do jednego konta oraz zamieścić i na bieżąco aktualizować wykaz publikacji. Daje to możliwość podglądu wskaźników bibliometrycznych oraz kształtowania naukowego portfolio i prezentacji osiągnięć naukowych.

Rodzaje identyfikatorów

ORCID (ang. Open Researcher and Contributor ID) jednoznacznie identyfikuje naukowca w środowisku elektronicznych zasobów informacji. Identyfikator składa się z 16 cyfr podzielonych na części dywizami. W profilu autora znajduje się krótki opis naukowca (biografia, słowa kluczowe, strona internetowa autora lub instytucji, identyfikatory w innych systemach) oraz wykaz publikacji, projektów i grantów. Rejestracja w systemie ORCID jest bezpłatna.

ORCID jest wykorzystywany m.in. przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do wiodących wydawców (np. IEEE, Wiley, Springer), przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe (np. w programie Horyzont 2020) oraz jako narzędzie pozwalające na promocję swojego dorobku naukowego lub zapoznanie się z dorobkiem naukowym innego autora.

Rejestracja w systemie ORCID:

 • wejdź na stronę ORCID i wybierz zakładkę "Sign in/Register" a następnie link "Register now",
 • wypełnij pola oznaczone * i wybierz ustawienia widoczności swojego profilu,
 • kliknij link aktywacyjny wysłany na Twoją skrzynkę pocztową,
 • uzupełnij swoje dane w ORCID i dodaj publikacje.

Jeżeli masz 2 profile w ORCID, możesz zdezaktywować dodatkowy profil:

 • zaloguj się do swojego profilu głównego,
 • wybierz zakładkę "Acount settings" u góry strony, a następnie opcję "Remove duplicate record",
 • podaj dane logowania do profilu, który chcesz dezaktywować,
 • sprawdź dane i potwierdź dezaktywację.

Przewodnik użytkownika

Jak przypisać ORCID ID do osoby w PBN? (film instruktażowy) 

E. Kulczycki - ORCID - identyfikator, który każdy naukowiec powinien mieć

Profil badacza (Researcher Profile) w Web of Science pozwala jednoznacznie zidentyfikować autora, zgromadzić w jednym miejscu informacje o publikacjach zarejestrowanych w Web of Science oraz tych spoza WoS, na bieżąco śledzić swoje publikacje, wskaźniki cytowań, dorobek recenzencki i prace redakcyjne.

Profile badaczy w Web of Science

W kwietniu 2023 r. w Web of Science została wprowadzona usługa automatycznych aktualizacji profili, które obejmują:

 • automatyczne dodawanie publikacji z Web of Science Core Collection i Preprint Citation Index do profilu badacza,
 • powiadomienia e-mail o aktualizacjach wraz z linkami do łatwego zarządzania publikacjami.

Aby otrzymywać automatyczne aktualizacje:

 • trzeba mieć w swoim profilu co najmniej jedną publikację z Web of Science Core Collection,
 • z automatycznych aktualizacji można zrezygnować w ustawieniach swojego profilu.

Korekty rekordów autorów — skrócony przewodnik

Jest identyfikatorem tworzonym automatycznie w bazie Scopus dla każdego naukowca, którego co najmniej dwie publikacje znajdują się w bazie.
Ze względu na zdarzające się pomyłki zalecamy sprawdzanie poprawności informacji zawartych w profilu. Istnieje możliwość poprawienia danych (zapis nazwiska, afiliacja, błędnie podpięte publikacje), a także scalenia profili, które dotyczą tego samego autora.

Aby połączyć swój profil Scopus Author ID z identyfikatorem ORCID ID:

 • wejdź do bazy Scopus,
 • znajdź swój profil,
 • wybierz link Connect to ORCID,
 • zaloguj się na swoje konto w ORCID i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Stopka