Skip to content ↓

Misja i wizja

Zadaniem Biblioteki Głównej AGH jest dostarczanie społeczności Uczelni wysokiej jakości zasobów, narzędzi i wsparcia informacyjnego. Jesteśmy miejscem, w którym innowacje techniczne i nauka spotykają się z tradycją i mądrością przeszłości. Miejscem, w którym pomysły przekształcają się w rozwiązania, a projekty badawcze stają się rzeczywistością. Działamy na rzecz kształcenia przyszłych liderów i wspierania badań, które zmieniają świat.  

Biblioteka Główna AGH zapewnia dostęp do zasobów naukowych środowisku AGH, ale jest jednocześnie źródłem wiedzy i inspiracji dla całego regionu Małopolski. Nasza rola  polega na dostarczaniu  dostępu do źródeł informacji, które wspierają rozwój i postęp techniczny. Jesteśmy partnerem dla kadry inżynierskiej, która kształci się i pracuje w naszym regionie, zapewniając dostęp do informacji o najnowszych osiągnięciach naukowych i technologicznych. Działamy na rzecz tworzenia innowacyjnego i konkurencyjnego środowiska technologicznego w Małopolsce, przyczyniając się do sukcesów naszych studentów i naukowców.

Naszą misją jest wspieranie procesu kształcenia oraz badań naukowych na Uczelni

Jesteśmy partnerem w procesie tworzenia i dzielenia się wiedzą. Wspieramy rozwój społeczności akademickiej, promując wartości etyki naukowej i społecznej odpowiedzialności oraz wspierając zasady otwartości naukowej. Nasza misja obejmuje nie tylko obsługę obecnych potrzeb, ale także adaptację do zmieniającego się otoczenia informacyjnego i edukacyjnego.

Realizujemy naszą misję przez:

Zapewnianie naszym użytkownikom łatwego dostępu do zasobów, tworzenie przyjaznego środowiska pracy i ciągłe dostosowywanie naszych usług do zmieniających się potrzeb i możliwości technologicznych.

Budowanie kolekcji zbiorów zgodnych z profilami Uczelni, potrzebami pracowników naukowych i studentów oraz odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie zasobów.

Kreowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim przez współpracę z innymi bibliotekami w kraju i za granicą.

Inwestowanie w rozwój naszej kadry na wszystkich poziomach oraz wspieranie motywacji do pracy i kształcenia.

Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w obszarze informacji naukowej i pokrewnych dziedzin.

Naszą wizją jest stworzenie miejsca, które skupia się na ludziach, zasobach i usługach

Ludzie — jesteśmy instytucją, która stawia ludzi na pierwszym miejscu. Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom pozytywnych doświadczeń i zadowolenia przez zapewnienie odpowiednich informacji w odpowiednim czasie. Chcemy wspierać ich w rozwoju zainteresowań oraz kompetencji zawodowych.

Zasoby — integrujemy zasoby i systemy cyfrowe w jeden, łatwy do nawigowania ekosystem informacji naukowej AGH. Dzięki temu dostęp do wiedzy staje się łatwiejszy i bardziej efektywny. Naszym celem jest uczynienie nauki bardziej dostępną dla wszystkich zainteresowanych.

Usługi — nasze usługi są zaprojektowane tak, aby stworzyć naszym użytkownikom przyjazną przestrzeń do nauki i relaksu. Chcemy, aby czuli się komfortowo i swobodnie podczas korzystania z naszych zasobów i usług. Nasza instytucja jest miejscem, w którym mogą rozwijać się, uczyć  i czerpać przyjemność z nauki.

Nasze wartości: szacunek, entuzjazm, współpraca

Szacunek dla użytkowników i ich potrzeb stanowi naszą priorytetową zasadę.

Entuzjazm do dostarczania wiedzy i informacji napędza naszą pracę.

Współpraca jest kluczem do efektywnego zapewniania usług i tworzenia przyjaznego środowiska naukowego.

Stopka