Skip to content ↓

Zasoby

Biblioteka gromadzi zbiory w zakresie prowadzonych w Uczelni badań i kierunków studiów:

  • książki - drukowane i elektroniczne,
  • czasopisma - drukowane i elektroniczne,
  • zbiory specjalne - normy polskie i zagraniczne, opisy patentowe, rozprawy doktorskie bronione w AGH, dokumenty kartograficzne, literaturę techniczno-handlową, starodruki i rękopisy.

Podstawowym źródłem informacji o zbiorach jest Katalog online Bibliotek AGH

Stopka