Skip to content ↓

Wskaźniki altmetryczne

Wskaźniki altmetryczne to pewnego rodzaju miara każdej aktywności badaczy w Internecie – bazują na ich obecności w sieci. Pozwalają badać wpływ dorobku naukowego w szerszym kontekście, tj. wśród rozmaitych kategorii użytkowników, niekoniecznie związanych ze środowiskiem naukowym. Są oparte na liczbie pobrań, udostępnień, wzmianek o publikacji w mediach społecznościowych, naukowych sieciach społecznościowych, wpisach na blogach, rekomendacji, komentarzy. 

Altmetria

Nowy sposób mierzenia aktywności naukowej w cyfrowej rzeczywistości. Wskaźniki altmetryczne obrazują zasięg oddziaływania prac naukowych w sieci. Badane jest ich:

 •  przeglądanie i pobieranie,
 • dodawanie do ulubionych,
 • komentowanie i recenzowanie,
 • rekomendacje w Social media,
 • cytowanie.

Wskaźniki altmetryczne nie powinny zastępować dotychczasowych metod oceny aktywności naukowej, tylko pod pewnymi warunkami je uzupełniać.

Altmetric Bookmarklet

Zalety

 • dane są automatycznie zbierane i aktualizowane,
 • badanie wpływu dorobku naukowego w wśród różnych kategorii użytkowników, niekoniecznie związanych ze środowiskiem naukowym,
 • monitorowanie różnych przejawów działalności naukowej jak wpisy na blogach, rekomendacje, komentarze,
 • możliwość śledzenia w czasie rzeczywistym przez naukowców zainteresowania swoim dorobkiem,
 • dostępność danych altmetrycznych w różnych serwisach jak m.in. Twitter, Facebook, Google Scholar, LinkedIn, ResearchGate, Academia.eu, Slideshare, Wikipedia, Zotero, Mendeley.

Ograniczenia

 • brak standaryzacji sposobów pozyskiwania i archiwizowania danych,
 • brak możliwości kontroli i porównywania oddziaływania wskaźników pochodzących z różnych źródeł,
 • duża liczba wzmianek w mediach społecznościowych nie wskazuje, że artykuł jest wysokiej jakości,
 • podatność na manipulacje np. autowzmiankowanie, cytowania na blogach własnych publikacji i rekomendowania ich w serwisach oceniających, tworzenie kręgów wzajemnych adoracji, inicjowanie sztucznej dyskusji,
 • nie są uwzględniane publikacje, które nie zostały zaopatrzone identyfikatorem obiektu cyfrowego (pierwotnie wydane drukiem i nie zdigitalizowane).

Stopka