Skip to content ↓

Journal Checker Tool

JCT

Journal Checker Tool to narzędzie, za pomocą którego można sprawdzić zgodność polityki wydawniczej czasopisma z wymogami polityki otwartego dostępu przedstawionej w Planie S.

Wyszukiwanie polega na wpisaniu tytułu czasopisma (lub jego nr ISSN), w którym chcemy opublikować artykuł oraz nazwy instytucji finansującej badania (dla nas NCN) i instytucji zatrudniającej badacza (w tym przypadku AGH). Dzięki temu możemy sprawdzić, czy dane czasopismo będzie odpowiednie do publikacji naszych wyników badań w ramach danego projektu. JCT jest polecane przez NCN.

Narzędzie sprawdza, czy:

 • dane czasopismo oferuje ścieżkę publikacji w otwartym dostępie zgodnie z licencją CC BY (lub równoważną) i bez embarga,
 • autorzy mają możliwość zachowania praw autorskich,
 • czasopismo jest w pełni otwarte i zgodne z Planem S,
 • jest objęte umową transformacyjną zawartą z instytucją (dla nas NCN),
 • jest to czasopismo transformacyjne (w trakcie przechodzenia na Open Access),
 • jest to czasopismo subskrypcyjne, które zezwala na samoarchiwizację (np. publikowanie postprintu w repozytorium instytucjonalnym).

Poniżej zestawienie i interpretacja wyników, które można uzyskać przy sprawdzaniu czasopisma za pomocą JCT.

Czasopismo Open Access

Czasopismo w pełni spełnia wymogi Planu S:

 • praca opublikowana na stronie internetowej czasopisma + ewentualnie wersja AAM/VoR udostępniona w repozytorium
 • licencja CC BY 4.0 (dopuszczalna CC BY ND)
 • koszty wydawnicze APC są kwalifikowalne

Zgodność ze ścieżką Polityki NCN dotyczącą otwartego dostępu: ścieżka 1

Autoarchiwizacja

Czasopismo nie spełnia w pełni wymogów Planu S:

 • czasopismo jest hybrydowe lub transformacyjne / objęte umową transformacyjną
 • licencja CC BY 4.0 (dopuszczalna CC BY ND)
 • po opublikowaniu pracy przez wydawnictwo można zdeponować wersję AAM w repozytorium na licencji CC-BY 4.0, bez embarga czasowego (wersja VoR będzie dostępna odpłatnie na stronie czasopisma); w przypadku jeśli wydawnictwo nie zgodzi się na zniesienie embarga mimo podjętych przez autora negocjacji (w tym wskazania, że jest to wymów umowny agencji finansującej badania), należy skontaktować się z NCN
 • koszty wydawnicze APC są niekwalifikowalne

Warto sprawdzić politykę wydawcy np. w serwisie Sherpa Romeo.

Zgodność ze ścieżką Polityki NCN dotyczącą otwartego dostępu: ścieżka 2

Zachowanie praw autorskich

Czasopismo nie spełnia w pełni wymogów Planu S:

 • czasopismo jest hybrydowe lub transformacyjne / objęte umową transformacyjną
 • licencja CC BY 4.0 (dopuszczalna CC BY ND)
 • Repozytorium, w którym zostanie umieszczony manuskrypt (AAM lub VoR), musi być zarejestrowane w openDOAR
 • autor musi się upewnić podpisując umowę z wydawcą, że prawa autorskie zostaną zachowane przez autora manuskryptu w przypadku gdy umowa przenosi prawa autorskie, należy wskazać w wydawnictwie, że umowa grantowa, z której finansowane są badania, narzuca obowiązek zachowania praw autorskich przez autora; w przypadku braku zgody wydawcy, należy skontaktować się z NCN
 • po opublikowaniu pracy przez wydawnictwo można zdeponować wersję AAM w repozytorium na licencji CC-BY 4.0, bez embarga czasowego (wersja VoR będzie dostępna odpłatnie na stronie czasopisma); w przypadku jeśli wydawnictwo nie zgodzi się na zniesienie embarga mimo podjętych przez autora negocjacji (w tym wskazania, że jest to wymów umowny agencji finansującej badania), należy skontaktować się z NCN
 • koszty wydawnicze APC są niekwalifikowalne

Warto sprawdzić politykę wydawcy np. w serwisie Sherpa Romeo.

Zgodność ze ścieżką Polityki NCN dotyczącą otwartego dostępu: ścieżka 2

Czasopismo transformacyjne

 • licencja CC BY 4.0 lub CC BY SA (dopuszczalna CC BY ND)
 • koszty wydawnicze APC są kwalifikowalne, pod warunkiem że praca została przyjęta do druku lub opublikowana do 31 grudnia 2024 r.

Zgodność ze ścieżką Polityki NCN dotyczącą otwartego dostępu: ścieżka 3

Czasopismo objęte umową transformacyjną

 • licencja CC BY 4.0 lub CC BY SA (dopuszczalna CC BY ND)
 • koszty wydawnicze APC są kwalifikowalne, pod warunkiem że praca została przyjęta do druku lub opublikowana do 31 grudnia 2024 r.
 • należy się upewnić, że instytucja, w której afiliowany jest autor korespondencyjny, została objęta licencją w ramach umowy transformacyjnej

Zgodność ze ścieżką Polityki NCN dotyczącą otwartego dostępu: ścieżka 3

Stopka