Skip to content ↓

Narzędzia bibliometryczne

InCites oraz SciVal to narzędzia służące do analiz bibliometrycznych danych pochodzących z baz Web of Science i Scopus. Pozwalają one m.in. porównywać dorobek naukowo-badawczy naukowców, instytucji i krajów, śledzić trendy w świecie nauki, wspierać decyzje publikacyjne i administracyjne.

InCites Benchmarking & Analytics to narzędzie bibliometryczne służące do analizy danych z ponad 77 mln publikacji, pochodzących z baz Web of Science Core Collection oraz Journal Citation Reports. InCites pozwala m.in. analizować i porównywać dorobek naukowy autorów, instytucji i krajów pod kątem różnych wskaźników bibliometrycznych, śledzić trendy w świecie nauki, może również wspierać opracowywanie strategii badawczych, decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne. Narzędzie jest dostępne w ramach krajowej licencji akademickiej.

Jeśli chcesz korzystać z InCites, musisz posiadać osobiste konto do logowania do Web of Science. Jedno konto wystarcza do korzystania z wszystkich dostępnych baz i narzędzi Web of Science.

Materiały szkoleniowe i przewodniki na stronie wydawcy

Materiały instruktażowe o InCites

 

SciVal służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus. Narzędzie umożliwia m.in. analizę osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki. Narzędzie jest dostępne w ramach krajowej licencji akademickiej.

Jeśli chcesz korzystać z SciVal, musisz posiadać osobiste konto do logowania do serwisów firmy Elsevier. Może to być konto założone wcześniej w bazach Science Direct lub Scopus lub na stronie www.scival.com.

Więcej na temat SciVal na stronie wydawcy

Wprowadzenie do SciVal (plik pdf)

SciVal Research Assessment Academy (plik pdf)

Stopka