Skip to content ↓

Regulacje prawne

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r.

o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2019 r.

w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. (Data Governance Act DGA)

w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1724

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności przemysłowej

Program otwierania danych na lata 2021-2027

Uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie Programu otwierania danych na lata 2021-2027.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Zarządzenia z dnia 20 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw otwartych danych naukowych

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.

o ochronie baz danych

Kodeks etyki pracownika naukowego

Dokument opracowany przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk.

Stopka