Skip to content ↓

Literatura techniczno-handlowa

To wszystkie dokumenty zawierające informacje o producentach i ich wyrobach, przedstawionych w postaci opisu budowy i działania, zastosowania, parametrów technicznych, czasem zawierają także cenę wyrobu, wielkość produkcji, czy obroty handlowe.

W naszych zbiorach znajdują się katalogi firmowe wielu branż o różnorodnym poziomie naukowym i informacyjnym. W ich skład wchodzi głównie literatura krajowa. Najliczniejszą grupę stanowią katalogi z dziedziny górnictwa. Swoją tematyką obejmują szeroko pojętą mechanizację górnictwa podziemnego: maszyny do urabiania i transportu, obudowy zmechanizowane, kompleksy ścianowe, urządzenia podsadzkowe, wiertnicze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, maszyny i urządzenia wyciągowe, zagadnienia z zakresu przeróbki i wzbogacania mechanicznego węgla, ochrony środowiska, problematykę związaną z restrukturyzacją górnictwa. Serie poradników górniczych zawierają cenne schematy maszyn górniczych.

Od kilku lat prowadzimy prace związane z opracowaniem zbioru w Katalogu online Bibliotek AGH. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż wartość informacyjna poszczególnych dokumentów jest zróżnicowana. Obecnie w katalogu możesz wyszukać blisko 2000 pozycji. 

Prowadzimy także prace w ramach projektu Digitalizacja i udostępnienie literatury firmowej z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych 1955-1989. Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Społeczna odpowiedzialność nauki II — moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych.

Stopka