Skip to content ↓

Książki

Uniwersalny księgozbiór naukowo-dydaktyczny, którego tematyka odpowiada dyscyplinom naukowym reprezentowanym w Uczelni. W zbiorach znajdują się głównie książki w języku polskim, ale również na bieżąco kupowane są specjalistyczne pozycje zagraniczne takich wydawców jak Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis, McGraw Hill, Pearson.


Wszystkie książki, które zostały włączone do zbiorów od 1992 roku, znajdują się w Katalogu online Bibliotek AGH. Jeśli nie znajdziesz starszej książki, poszukaj jej w katalogu kartkowym AGH, którego zawartość jest systematycznie przenoszona do katalogu online bibliotek AGH.

Stopka