Skip to content ↓

Szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i konsultacje z zakresu kompetencji informacyjnych oraz komunikacji naukowej. Oferta jest skierowana do studentów i pracowników AGH, oraz wszystkich zainteresowanych użytkowników biblioteki.

Od 3 października 2023 r. zapraszamy do udziału w szkoleniach bibliotecznych — nie tylko studentów I roku, ale wszystkich zainteresowanych korzystaniem z usług Biblioteki. Czekamy na Was przez cały październik od poniedziałku do piątku, w holu głównym Biblioteki, o godz. 9.15 oraz 13.15.

Istnieje również możliwość umówienia szkolenia dla grupy od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00 a 19.00.

Kontakt: Oddział Udostępniania Zbiorów udo@bg.agh.edu.pl

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją o Bibliotece

Proponujemy następujące szkolenia i konsultacje prowadzone przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej:

 • najważniejsze e-zasoby dostępne w Bibliotece Głównej,
 • kompleksowe przeszukiwanie baz danych, katalogów elektronicznych, e-booków i e-czasopism,
 • Specjalistyczne źródła informacji (SŹI) - zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia z wpisem do indeksu na ocenę w ramach ustaleń z wydziałami oraz dla studentów, którzy wybrali SŹI w ramach przedmiotu obieralnego (za zaliczenie przedmiotu przyznawany jest 1 punkt ECTS),
 • e-źródła i literatura przedmiotu dla grup studentów w ramach seminariów inżynierskich i magisterskich,
 • sporządzanie bibliografii załącznikowych dla różnych typów dokumentów,
 • samodzielne wykonywanie analizy bibliometrycznej własnego dorobku naukowego.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej oin@bg.agh.edu.pl

Proponujemy następujące szkolenia i konsultacje prowadzone przez Zespół ds. Otwartej Nauki:

 • plan zarządzania danymi na podstawie wytycznych Narodowego Centrum Nauki,
 • otwarte dane badawcze (metadane, udostępnianie),
 • omówienie dokumentu "Polityka Narodowego Centrum Nauki dotycząca otwartego dostępu do publikacji",
 • ścieżki otwartego dostępu w polityce Narodowego Centrum Nauki,
 • deponowanie danych w Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich RODBUK

Kontakt: otwartanauka@agh.edu.pl koordynator: Marta Urbaniec murbaniec@agh.edu.pl

Proponujemy szkolenia i konsultacje prowadzone przez pracowników Oddziału Zbiorów Specjalnych z zakresu wyszukiwania w bazach danych literatury patentowej i normalizacyjnej.

Kontakt: Oddziału Zbiorów Specjalnych ozs@bg.agh.edu.pl

Proponujemy praktyki specjalistyczne dla:

 • studentów krakowskich uczelni z kierunków związanych z zarządzaniem informacją,
 • pracowników Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych macierzystej uczelni oraz bibliotek krakowskich.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej oin@bg.agh.edu.pl

Proponujemy zwiedzanie Biblioteki Głównej oraz organizowanych w niej wystaw tematycznych.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej oin@bg.agh.edu.pl

Stopka