Skip to content ↓

Otwarte monografie

Na chwilę obecną monografie nie są objęte Polityką NCN dotyczącą otwartego dostępu i nie ma obowiązku ich publikowania w takiej formie. Dotyczy to zarówno rozdziałów, jak i monografii jako całości oraz recenzowanych utworów zebranych.

cOAlition S opublikowała swoje rekomendacje dotyczące publikowania monografii w otwartym dostępie, ale nie określono terminu wdrożenia tych rozwiązań. Wszystkie książki sfinansowane ze środków pochodzących z organizacji należących do cOAlition S powinny być udostępniane w otwartym dostępie w momencie publikacji z wykorzystaniem licencji Creative Commons. Autorzy lub ich instytucje powinni zachować majątkowe prawa autorskie do swoich publikacji, aby umożliwić udostępnianie książek w sposób otwarty i ich ponowne wykorzystanie. Ewentualne embargo to maksymalnie 12 miesięcy. Instytucje finansujące powinny wspierać proces publikowania monografii w otwartym dostępie.

 

Stopka