Skip to content ↓

Biblioteki i SDGs

Biblioteki i Cele Zrównoważonego Rozwoju

Stanowisko bibliotek dotyczące wspierania wdrażania postanowień zawartych w dokumencie od początku jest reprezentowane przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA.  Federacja opracowała opracowała materiały, które przedstawiają powiązania działań bibliotek z Celami Zrównoważonego Rozwoju, które mają wspierać promowanie Agendy przez przedstawicieli bibliotek w kontaktach z samorządami, instytucjami i mieszkańcami. Dodatkowo na platformie Library Map of The World w zakładce SDG Stories znajdują się przykłady dobrych praktyk realizowanych przez instytucje z całego świata. Zespół Library Map przygotował podręcznik, instruujący co i w jaki sposób można opublikować na platformie.  W Polsce natomiast wszelkie działania w tym zakresie wspiera Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, które uruchomiło stronę pod hasłem Biblioteki, rozwój i Agenda ONZ. Na stronie sbp.pl można znaleźć wskazówki w jaki sposób biblioteki mogą realizować poszczególne Cele (tzw. SDGs). 

Stopka