Skip to content ↓

Wrzutnia biblioteczna

Zasady korzystania z wrzutni bibliotecznej Biblioteki Głównej AGH

  1. Wrzutnia biblioteczna służy do zwrotu wypożyczonych książek, szczególnie w dniach i godzinach, gdy Biblioteka jest nieczynna. Zainstalowana jest także z myślą o wygodzie czytelników, którzy nie mają czasu, by oddać książki przy ladzie bibliotecznej. W intencji Biblioteki wrzutnia ma ułatwić zwracanie książek, a tym samym przyspieszyć ich obieg pomiędzy wypożyczającymi.
  2. Wrzutnia jest umiejscowiona na zewnątrz, przed wejściem do budynku Biblioteki i jest dostępna przez 7 dni w tygodniu, w godzinach otwarcia kampusu AGH, czyli od 6.00 do 22.00.
  3. Za pośrednictwem wrzutni można zwracać wyłącznie książki wypożyczone w Bibliotece Głównej AGH, uwzględniając w tym pozycje wypożyczone z księgozbioru Biblioteki Beletrystycznej.
  4. Wrzutnia nie obsługuje zbiorów wypożyczanych z czytelń na dwie godziny (należy je oddać w czytelni u dyżurującego pracownika).
  5. Książki należy wkładać do wrzutni w delikatny sposób, pojedynczo i zawsze grzbietem do środka.
  6. Rejestracja zwrotu dokonanego z wykorzystaniem wrzutni w systemie bibliotecznym następuje najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po dniu zwrotu. Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik jest zobowiązany do weryfikacji stanu swojego konta. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio w Wypożyczalni lub e-mailowo na adres: udo@bg.agh.edu.pl.
  7. W przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie wysokości opłaty następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia książki do wrzutni.
  8. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.
  9. Stanowisko wrzutni jest monitorowane. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi.
  10. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

Stopka