Skip to content ↓

E-zasoby alfabetycznie

Na liście znajdziesz zarówno źródła licencyjne prenumerowane przez Bibliotekę Główną AGH, jak i ogólnodostępne bazy danych. Kliknij tytuł wybranej bazy, aby dowiedzieć się więcej o jej zawartości i zasadach dostępu.

ABI/INFORM ekonomia i nauki pokrewne
Academic Research Source eBooks (eBook Academic Collection) źródło multidyscyplinarne
Academic Research Source eJournals (The Belt and Road Initiative Reference Source) źródło multidyscyplinarne
Academic Search Ultimate (EBSCOhost) źródło multidyscyplinarne
Academica źródło multidyscyplinarne
AccessEngineering inżynieria (biomedyczna, chemiczna, środowiska, materiałowa), informatyka, elektronika, elektrotechnika, energetyka, matematyka
ACM Digital Library informatyka
ACS - American Chemical Society chemia, biochemia, biologia molekularna, nauki medyczne, farmacja
Agregator CEON źródło multidyscyplinarne
Agricola rolnictwo
AGRIS rolnictwo, inżynieria rolnictwa, hydrologia, zasoby naturalne, ochrona środowiska
AIP fizyka
American Institute of Mathematical Sciences matematyka
APS fizyka
arXiv fizyka, matematyka, informatyka, biologia kwantytatywna, statystyka
ASTM Compass normy ASTM, inżyniera materiałowa, materiałoznawstwo
ASTM STANDARDS (baza archiwalna) normy ASTM, inżyniera materiałowa, materiałoznawstwo

 

Baza Bibliograficzna Instytutu Spawalnictwa spawanie, lutowanie
Baza Danych o Autorach i Publikacjach (BaDAP) bibliografia publikacji pracowników AGH
BazEkon ekonomia, gospodarka
BazHum nauki humanistyczne i społeczne
BazTech polska literatura naukowo-techniczna
Bibliografia Geografii Polskiej geografia Polski i świata
Bibliografia Geologiczna Polski nauki geologiczne
Bibliografia Historii Polskiej historia Polski
Bibliografia Małopolski Małopolska jako region geograficzno-historyczny
Bibliografia Zawartości Czasopism literatura naukowa i popularnonaukowa
Biblioteka Nauki źródło multidyscyplinarne
BIMET polska literatura techniczna
Business Source Ultimate biznes, ekonomia, zarządzanie

 

Cambridge University Press - CUP (baza archiwalna) nauki ścisłe, technologia, nauki medyczne
CEJSH nauki społeczne i humanistyczne
Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych informacja o zagranicznych wydawnictwach ciągłych znajdujących się w bibliotekach polskich
Centralny Katalog Książek Zagranicznych 1975-1986 opisy książek zagranicznych znajdujących się w bibliotekach polskich współpracujących z CKKZ BN
Centralny Katalog Książek Zagranicznych 1987- opisy książek zagranicznych znajdujących się w bibliotekach polskich współpracujących z CKKZ BN
CEON - patrz Agregator CEON lub Repozytorium CEON źródło multidyscyplinarne
Chemistry: The Central Science in SI Units chemia ogólna

 

Derwent Innovation patenty - wszystkie dziedziny techniki
DML-PL (The Polish Digital Mathematics Library) matematyka
DOAB (Directory of Open Access Books) źródło multidyscyplinarne
DOAJ (Directory of Open Access Journals) źródło multidyscyplinarne

 

eBook Academic Collection - patrz Academic Research Source eBooks źródło multidyscyplinarne
Ebookpoint BIBLIO (NASBI) informatyka
EBSCOhost chemia, fizyka, matematyka, informatyka, technika, psychologia, edukacja, biznes, biologia, nauki medyczne i biomedyczne, rolnictwo
Electronic Library of Mathematics matematyka
Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) źródło multidyscyplinarne
Emerald Insight inżynieria, zarządzanie, marketing, finanse, edukacja, nauki społeczne
EMIS biznes, finanse, marketing
Engineering Workbench normy międzynarodowe, europejskie, amerykańskie, baza interdyscyplinarna
EPO ESPACENET patenty - wszystkie dziedziny techniki
EPO GLOBAL PATENT INDEX patenty - wszystkie dziedziny techniki
EPO PATSTAT patenty - statystyki
EquityRT ekonomia, finanse
ERIC edukacja
EuDML matematyka i nauki pokrewne
European Geosciences Union (EGU) geologia, geofizyka, kosmonautyka

 

GeoRef geologia, ochrona środowiska, geofizyka, petrologia, paleontologia, oceanografia, mineralogia, hydrogeologia
GreenFILE ochrona środowiska i zagadnienia pokrewne

 

HABI prace habilitacyjne
HEDBIB szkolnictwo wyższe
Hindawi źródło multidyscyplinarne
Historia AGH - patrz Portal Historia AGH fakty i daty z dziejów AGH oraz sylwetki wybranych osób związanych z Uczelnią

 

IBUK Libra kolekcja książek elektronicznych m.in. z zakresu nauk ekonomicznych, nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki
IEA - pakiet baz statystycznych energetyka - dane statystyczne
IEEE Xplore informatyka, elektrotechnika, elektronika oraz nauki pokrewne
IM PAN matematyka
InCites Benchmarking & Analytics narzędzie bibliometryczne do analizy danych z Web of Science Core Collection
Infona portal społecznościowy dla naukowców udostępniający treści z różnych dziedzin wiedzy
INIS atomistyka, energetyka
InPro Badania polskie patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe
Internetowy System Aktów Prawnych polskie akty prawne
IOP Science fizyka, astronomia, matematyka
ISBN międzynarodowy numer książki

 

JCR baza interdyscyplinarna zawierająca wskaźniki oceny czasopism (m.in. Impact Factor)
JSTOR antropologia, ekonomia, finanse, edukacja, lingwistyka, literatura, historia, filozofia, matematyka, nauki polityczne, socjologia, statystyka, muzyka

 

Katalog Polskich Norm Polskie Normy
Knovel inżynieria (lądowa, materiałowa, mechaniczna, ropy naftowej i gazu), metalurgia, nauki o ziemi, elektronika, elektroenergetyka, właściwości materiałów
Książki elektroniczne w licencjach krajowych - multiwyszukiwarka źródło multidyscyplinarne

 

Legalis prawo
LEX prawo

 

MathSciNet nauki matematyczne
MatWeb opisy właściwości: polimerów, metali, stopów metali, materiałów ceramicznych, półprzewodników i innych materiałów przemysłowych
MEDLINE na platformie EBSCOhost medycyna, pielęgniarstwo, weterynaria i nauki pokrewne
Mindat.org mineralogia

 

NASBI - patrz Ebookpoint BIBLIO informatyka
Nature nauki przyrodnicze, medyczne, inżynieryjne i ścisłe
NOBEL wykaz laureatów Nagrody Nobla

 

OnePetro wydobycie, produkcja, wykorzystanie, przechowywanie, transport produktów naftowych oraz gazu ziemnego
Open AGH źródło multidyscyplinarne
Open Humanities Press nauki humanistyczne
Orbit Intelligence patenty - wszystkie dziedziny techniki
Orbit Insight analizy patentowe - wszystkie dziedziny techniki

 

Phase Equilibria Diagrams (CD ROM Ed.) diagramy ceramiczne
Portal Historia AGH fakty i daty z dziejów AGH oraz sylwetki wybranych osób związanych z Uczelnią
ProQuest źródło multidyscyplinarne
Przewodnik Bibliograficzny elektroniczny zapis pozycji rejestrowanych w Przewodniku Bibliograficznym Biblioteki Narodowej
PubChem chemia, toksykologia
PubMed nauki biomedyczne

 

Repozytorium CEON źródło multidyscyplinarne
Repozytorium RepOD źródło multidyscyplinarne
Royal Society of Chemistry chemia (analityczna, organiczna i nieorganiczna, fizyczna), biologia chemiczna, medycyna chemiczna, energia, materiałoznawstwo, nanotechnologia

 

Science nauki przyrodnicze, inżynieryjne i ścisłe
ScienceDirect (Elsevier) nauki matematyczno-przyrodnicze, medyczne, społeczne i humanistyczne
Scientific.Net czasopisma z zakresu inżynierii materiałowej, materiałoznawstwa, mechaniki
SciVal narzędzie bibliometryczne do analizy danych z bazy Scopus
Scopus baza interdyscyplinarna zawierająca wskaźniki bibliometryczne
SIGŻ rolnictwo, przemysł spożywczy
Social Science Research Network nauki społeczne (m.in. ekonomia, finanse, marketing, zarządzanie, antropologia, archeologia)
SpringerLink medycyna i nauki biomedyczne, nauki przyrodnicze, nauki inżynieryjne, informatyka, chemia, ochrona środowiska oraz nauki społeczne i humanistyczne

 

Taylor & Francis Online nauki o ziemi, ochrona środowiska, chemia, inżynieria, informatyka, technologia, matematyka, fizyka
The Belt and Road Initiative Reference Source - patrz Academic Research Source eJournals źródło multidyscyplinarne
Total Materia właściwości materiałów: metale, polimery, ceramika, kompozyty
Trans Tech Publications - zobacz Scientific.Net czasopisma z zakresu inżynierii materiałowej i mechaniki

 

UPRP Wyszukiwarka przedmiotów chronionionych patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i zdobnicze, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych
USGS Publications Warehouse nauki o ziemi (m.in. ochrona środowiska, ekosystemy, klimat, zasoby naturalne)

 

Web of Science źródło interdyscyplinarne zawierające indeksy cytowań bibliograficznych
Wiley Online Library chemia, nauki biologiczne i medyczne, ochrona środowiska, inżynieria materiałowa
Writefull pakiet programów do korekty tekstów w języku angielskim

 

zbMATH Open nauki matematyczne

 

Stopka