Skip to content ↓

EPO GLOBAL PATENT INDEX

EPO Global Patent Index

  • patenty
  • pełnotekstowe źródło licencyjne o ograniczonym dostępie

Baza EPO Global Patent Index zawiera dane na temat  ponad 100 mln dokumentów patentowych.  GPI Index zawiera dane EPO z bazy Espacenet oraz szczegółówe dane na temat statusu prawnego dokumentów. Dostępne są także linki do pełnych tekstów dokumentów. GPI oferuje wyszukiwanie poprzez ponad 100 różnych kryteriów w tym: numer publikacji, data publikacji, numer pierwszeństwa, data pierwszeństwa, kraje desygnowane, symbole MKP, nazwa twórcy i uprawnionego z patentu, rodzinę patentu, tytuły i abstrakty. GPI pozwala użytkownikom na prowadzenie badań stanu techniki w światowej literaturze patentowej.

Baza dostępna w Ośrodku Informacji Patentowej PATLIB (Czytelnia Oddziału Zbiorów Specjalnych)

Wydawca: European Patent Organization

Język: angielski

Kryteria wyszukiwawcze: GPI oferuje wyszukiwanie poprzez ponad 100 różnych kryteriów w tym: numer publikacji, data publikacji, numer pierwszeństwa, data pierwszeństwa, kraje desygnowane, symbole MKP, nazwa twórcy i uprawnionego z patentu, rodzinę patentu, tytuły i abstrakty.

Wprowadzenie do GPI

Get the most of the Global Patent Index

Kontakt: Oddział Zbiorów Specjalnych+48 12 617 32 17ozs@bg.agh.edu.pl 

 

Stopka