Skip to content ↓

Bazy własne BG

Na liście znajdziesz bazy danych, które są tworzone przez Bibliotekę Główną AGH. Kliknij tytuł wybranej bazy, aby dowiedzieć się więcej o jej zawartości i zasadach dostępu.

Baza Danych o Autorach i Publikacjach AGH (BaDAP) prezentuje opisy bibliograficzne publikacji pracowników, doktorantów i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przedstawione informacje zostały uzupełnione o identyfikatory autorów, linki do zewnętrznych baz danych oraz dane bibliometryczne (w tym cytowania publikacji). BaDAP jest kontynuacją wydawanej od 1959 r. (początkowo w wersji drukowanej) Bibliografii Publikacji Pracowników AGH.

Baza powstaje na podstawie Zarządzenia JM Rektora AGH nr 65/2023. Rejestruje publikacje, które powstały od roku 1999 włącznie. Opisy publikacji z lat wcześniejszych dodawane są w przypadku, gdy nie zostały ujęte w drukowanych wersjach Bibliografii.

Część informacji dostępna jest po zalogowaniu.

Nadzór merytoryczny nad zawartością bazy:

Poprzednia wersja Bibliografii

Repozytorium AGH to baza zdeponowanych publikacji i materiałów, powstałych w ramach działalności naukowej i naukowo-dydaktycznej Uczelni oraz powiązane z nimi zasoby informacji o autorach, jednostkach organizacyjnych, projektach i wydarzeniach w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Portal Historia AGH przedstawia najważniejsze fakty i daty z dziejów Uczelni (wydziałów, katedr) oraz sylwetki wybitnych postaci związanych z powstaniem i rozwojem Akademii Górniczej (później AGH), m.in. członków Komitetu Organizacyjnego, rektorów, dziekanów, doktorów honoris causa. Punktem wyjściowym było przejęcie - opracowywanych i uzupełnianych przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH - baz BIOGRAM i DHC, które wspólnie tworzą swoisty słownik biograficzny AGH.

Opiekę nad portalem i aktualizacją jego zawartości sprawują pracownicy Oddziału Informacji Naukowej, przy wsparciu technicznym Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej+48 12 617 32 15oin@bg.agh.edu.pl

BazTech - baza danych rejestrująca zawartość polskich czasopism naukowych i technicznych od 1998 r. Na podstawie odrębnych umów z wydawcami rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów.

Baza współtworzona przez Bibliotekę Główną AGH.

Więcej informacji o bazie na stronie BazTech

BIMET - baza piśmiennictwa polskiego z zakresu nauk technicznych rejestrująca artykuły z czasopism oraz zawartość książek dostępnych w Oddziale Informacji Naukowej (w wyborze). Wydawcą bazy jest Biblioteka Główna AGH.

Baza obecnie nie jest aktualizowana. W formie zarchiwizowanej (pdf) znajduje się na Portalu Historia AGH.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej+48 12 617 32 15oin@bg.agh.edu.pl

HABI - baza rejestruje habilitacje, których przewody przeprowadzone były w Akademii Górniczo-Hutniczej. Wydawcą bazy jest Biblioteka Główna AGH.

Baza w formie zarchiwizowanej (pdf) znajduje się na Portalu Historia AGH.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej+48 12 617 32 15oin@bg.agh.edu.pl

NOBEL - baza poświęcona laureatom nagrody Nobla. Wydawcą bazy jest Biblioteka Główna AGH.

Zasięg chronologiczny: od 1901 r.

Baza w formie zarchiwizowanej (pdf) znajduje się na Portalu Historia AGH.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej+48 12 617 32 15oin@bg.agh.edu.pl

Stopka