Skip to content ↓

Licencje Creative Commons

Pewne prawa zastrzeżone

Licencje Creative Commons oferują różnorodny zestaw warunków licencyjnych – swobód i ograniczeń, dzięki temu można samodzielnie określić zasady, na których chcemy dzielić się swoją twórczością z innymi. Wszystkie licencje CC mają cechy wspólne — poszanowanie praw autorskich osobistych oraz dodatkowe warunki, które określa twórca. Autor, korzystając z licencji, zawsze zachowuje prawa autorskie, jednocześnie umożliwia innym kopiowanie i rozpowszechnianie, dodatkowo może określić czy ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie w warunkach niekomercyjnych lub ograniczyć możliwości tworzenia utworów zależnych.
Przed podjęciem decyzji o publikacji upewnij się, że utwór można objąć licencją CC, masz prawa do niego, rozumiesz, na jakiej zasadzie działają licencje CC, a następnie określ, co dokładnie udostępniasz (czy jest to dokument tekstowy, audio, wideo, obraz, utwór interaktywny, strona internetowa itp.)
Możesz samodzielnie wybrać i dostosować licencje CC korzystając z narzędzia udostępnionego na stronie Creative Commons Polska

Charakterystyka licencji Creative Commons

Pozwala użytkownikom na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i tworzenie nowych utworów bądź zbiorów na podstawie licencjonowanego utworu, pod warunkiem oznaczenia autorstwa tego utworu, zezwala na wykorzystanie go w celach komercyjnych.

Pozwala użytkownikom na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie przedstawianie i wykonywanie utworu pod warunkiem oznaczenia autorstwa i udostępniania utworów oryginalnych oraz zmodyfikowanych na tej samej licencji. Zezwala na wykorzystanie utworu w celach komercyjnych

Pozwala użytkownikom na kopiowanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Licencja nie obejmuje utworów zależnych.

Umożliwia użytkownikom rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci. Licencja nie pozwala na tworzenie utworów zależnych.

Pozwala użytkownikom kopiować, modyfikować i rozpowszechniać utwory przy zastrzeżeniu, że zarówno oryginalne jak i zmodyfikowane będą udostępniane na takiej samej licencji i wyłącznie w celach niekomercyjnych.

Pozwala użytkownikom na pobieranie utworu i dzielenie się nim, pod warunkiem określenia autorstwa. Utwór nie może być modyfikowany ani wykorzystywany komercyjnie. Musi być zachowany w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). Jest to najbardziej restrykcyjna z licencji. 

Znak domeny publicznej

Przekazanie zbioru danych do domeny publicznej, pozwala na korzystanie z utworu w nieograniczonym zakresie i bez żadnych zobowiązań. Nie wymaga prawnie od użytkowników danych cytowania źródła, ale zachowuje normy etyczne dotyczące atrybucji w środowiskach naukowych.

Stopka