Skip to content ↓

Projekty w Bibliotece

Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Digitalizacja dorobku naukowo-badawczego Profesorów AG w Krakowie w latach 1919–1945

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych
Nazwa projektu: Digitalizacja dorobku naukowo-badawczego Profesorów AG w Krakowie w latach 1919–1945
Nr projektu: SONB/SP/548765/2022
Kwota dofinansowania projektu: 57 735,70 zł
Kwota całkowita projektu: 70 050,70 zł
Termin realizacji projektu: 01.11.2022  – 31.07.2024

 

Celem projektu jest upowszechnienie informacji naukowej o historycznej kolekcji skryptów i podręczników Profesorów Akademii Górniczej w Krakowie za lata 1919–1945 i ich cyfrowe udostępnienie na komputerach w czytelniach BG AGH, w intranecie oraz w otwartym dostępie poprzez Repozytorium AGH w zależności od daty wydania i uwarunkowań prawa autorskiego.

Zbiór skryptów i podręczników, zasłużonych w swoich dziedzinach nauki Profesorów AG w Krakowie jest wyróżniającą się kolekcją BG AGH. To nierzadko unikatowe pod względem wydawniczym obiekty, związane z procesem badawczo-dydaktycznym Uczelni oraz historią edukacji technicznej w Polsce.

Efektem projektu będzie udostępnienie online, 61 opisów bibliograficznych skryptów/podręczników Profesorów AG w Krakowie za lata 1919-1945, w katalogu NUKAT i AGH. Obiekty zdigitalizowane w liczbie 38, prezentowane na terminalach komputerowych w czytelniach BG AGH, w intranecie oraz Repozytorium AGH.
Wykorzystanie litografii było niemożliwe, zatem skrypty i podręczniki były wielokrotnie przepisywane na maszynie (w ramach projektu zostaną zdigitalizowane). Inną metodą publikowania było powielanie, w ostateczności stosowano technikę hektograficzną.

Społeczna Odpowiedzialność Nauki II

Digitalizacja i udostępnienie literatury firmowej z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych 1955-1989

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna odpowiedzialność nauki II — moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych.
Nazwa projektu: „Digitalizacja i udostępnienie literatury firmowej z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych 1955-1989
Nr projektu: BIBL/SP/0037/2023/01
Kwota dofinansowania projektu: 99 261,83 zł
Kwota całkowita projektu: 110 661,83 zł
Termin realizacji projektu: 01.11.2023 – 31.10.2025

Celem projektu jest: upowszechnienie informacji naukowo-technicznej o kolekcji katalogów firmowych, prospektów technicznych wyrobów oraz poradników eksploatacyjnych i aplikacyjnych z lat 1955-1989, ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH, będących źródłem informacji o historii polskiej techniki górniczej i osiągnięciach nauki w gospodarce centralnie planowanej PRL oraz ich cyfrowe udostępnienie na komputerach w czytelniach BG AGH, w intranecie oraz w otwartym dostępie poprzez Repozytorium AGH w zależności od uwarunkowania prawa autorskiego.

Realizacja projektu obejmie digitalizację katalogów firmowych, prospektów technicznych wyrobów oraz poradników o tematyce górniczej  z lat 1955-1989, ze zbiorów BG AGH. Przy doborze obiektów do digitalizacji kierowano się ich: wartością historyczną i naukową, złym stanem zachowania, znaczeniem dla upowszechniania nauki, unikatowością pod względem wydawniczym.

Zbiór literatury firmowej jest wyróżniającą się kolekcją zbiorów specjalnych w BG AGH z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. W jej skład wchodzą: katalogi firmowe, prospekty oraz poradniki z lat 1955-1989, które są uznawane za cenne zasoby, dokumentujące historię i rozwój polskiej techniki górniczej w okresie powojennym, unikatowej również w skali światowej. Stanowią ponadto podstawową bazę źródłową do badań nad historią polskiej techniki i nauki w okresie PRL oraz istotny składnik narodowego i europejskiego dziedzictwa technicznego i naukowego.

Największą część tej kolekcji stanowią prospekty techniczne wyrobów oraz poradniki eksploatacyjne i aplikacyjne o tematyce górniczej Instytutu Techniki Górniczej KOMAG.
Efektem projektu będzie cyfrowe udostępnienie obiektów zdigitalizowanych — katalogów firmowych, prospektów technicznych wyrobów oraz poradników eksploatacyjnych i aplikacyjnych o tematyce górniczej w liczbie 314 (liczba skanów ogółem: 12900), prezentowanych na stacjach roboczych w czytelniach BG AGH, w intranecie oraz w Repozytorium AGH.

Stopka