Skip to content ↓

Usługi informacyjne

Oddział Informacji Naukowej

Usługi informacyjne obejmują:

 • pomoc w poszukiwaniach literatury na dany temat na podstawie elektronicznych i drukowanych źródeł informacji,
 • udzielanie informacji o zbiorach Biblioteki Głównej AGH i bibliotek wydziałowych oraz innych bibliotek polskich i zagranicznych,
 • sporządzanie tematycznych zestawień bibliograficznych dla pracowników naukowych AGH oraz innych uczelni — na zlecenie (cennik usług, pkt. 4 i 5),
 • wykonywanie analiz cytowań publikacji naukowych na podstawie dostępnych baz — na zlecenie (cennik usług, pkt. 4 i 5),
 • udzielanie informacji związanych z funkcjonowaniem Bazy Danych o Autorach i Publikacjach AGH (BaDAP).

Usługi są realizowane na podstawie warsztatu informacyjnego, na który składają się zbiory drukowane (m.in.: bibliografie, leksykony, słowniki, informatory, roczniki statystyczne) oraz elektroniczne zasoby informacji (bazy danych, e-czasopisma, e-książki). 

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej +48 12 617 32 15oin@bg.agh.edu.pl

Oddział Zbiorów Specjalnych

Usługi informacyjne obejmują:

 • kwerendy dotyczące norm oraz dokumentów towarzyszących np. zmian, poprawek, komentarzy do norm,
 • udzielanie informacji o zbiorach kartograficznych oraz literaturze techniczno-handlowej dostępnych w zbiorach BG AGH,
 • udzielanie informacji na temat rozpraw doktorskich bronionych w AGH,
 • kwerendy informacyjne dotyczące patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i innych przedmiotów ochrony własności przemysłowej,
 • pomoc w prowadzeniu wyszukiwań w bazach patentowych,
 • udzielanie wstępnych informacji na temat procedur postępowania przed Urzędem Patentowym RP.

Kontakt: Oddział Zbiorów Specjalnych +48 12 617 32 17 ozs@bg.agh.edu.pl

 

Stopka