Skip to content ↓

Przydatne linki

Instytucje i inicjatywy polskie i zagraniczne

Narodowe Centrum Nauki

Wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie w drodze konkursów projektów badawczych oraz działań naukowych.

Horyzont Europa

Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji.

KOED Koalicja Otwartej Edukacji

Porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Wspieranie tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, naukowych i kultury oraz promowanie związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi. 

Otwarta Nauka

Serwis redagowany jest przez zespół Platformy Otwartej Nauki działającej w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawskiego. 

Wirtualna Biblioteka Nauki

Program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych, który jest dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK)

Dział Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK), funkcjonujący w strukturze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od listopada 2020 r., wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa.

cOAlition S

Instytucje finansujące badania naukowe, działające na rzecz otwartego dostępu do wyników badań naukowych

Horizon Europe

Sztandarowy program Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, będący częścią Wieloletnich Ram Finansowych UE (WRF) z budżetem w wysokości 95,5 mld euro do wydania w okresie siedmiu lat (2021-2027).

OpenAire

Organizacja non-profit, której misją jest zwiększanie otwartości i przejrzystości prowadzonych na świecie badań. System OpenAIRE to sieć otwartych repozytoriów, dzięki któremu możliwe jest łatwiejsze monitorowanie postępów naukowych przez innych badaczy oraz obywateli, sponsorów czy przedstawicieli przemysłu.

Science Europe

To założone w 2011 r. stowarzyszenie ponad pięćdziesięciu organizacji i instytucji naukowych finansujących lub prowadzących badania naukowe, z dwudziestu siedmiu krajów europejskich. 

European Citizen Science Association ECSA

Europejskie Stowarzyszenie Nauki Obywatelskiej, którego głównym celem jest zwiększenie demokratyzacji nauki, zachęcanie do rozwoju nauki obywatelskiej w Europie oraz wspieranie udziału ogółu społeczeństwa w procesach badawczych. 

OpenDOAR Directory of Open Access Repositories

To globalny katalog otwartych repozytoriów instytucji naukowych. Każde repozytorium jest przeglądane i oceniane przez specjalistów, co zapewnia wysoką jakość serwisu. 

European Open Science Cloud (EOSC)

Europejska Chmura dla Otwartej Nauki jest ekosystemem środowisk, złożonych z różnych infrastruktur, służącym do przechowywania i przetwarzania wyników badań naukowych zgodnie z założeniami otwartej nauki w UE.

Open Science - European Commission

Portal Europejskiej Komisji zajmującej się badaniami i innowacjami poświęcony Otwartej Nauce.

Informatory polskie i zagraniczne

Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne

Publikacja Krzysztofa Siewicza wyjaśnia kwestie prawne napotykane przy wdrażaniu otwartego dostępu do publikacji naukowych przez autorów, wydawców, jednostki naukowe oraz instytucje finansujące.

Otwarty dostęp do publikacji naukowych

Rekomendacje Ministerswa Edukacji i Nauki

Otwarty dostęp

Książka Petera Subera, jednej z kluczowych postaci ruchu Open Access, wprowadza czytelnika w najważniejsze zagadnienia związane z otwartym dostępem do treści naukowych.

Open Access - pytania

Odpowiedzi Narodowego Centrum nauki na najczęściej zadawane pytania dotyczące Open Access.

Otwarta nauka: prawo autorskie i wolne licencje

Publikacja autorstwa Ewy Majdeckiej i Katarzyny Strycharz omawiająca zagadnienia prawa autorskiego, licencji Creative Commons, modele Open Access.

Polityka Narodowego Centrum Nauki

Polityka Narodowego Centrum Nauki dotycząca otwartego dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów badawczych, stypendiów i staży naukowych oraz działań naukowych finansowanych lub współfinansowanych przez NCN.

UNESCO Recommendation on Open Science

Rekomendacje UNESCO dotyczące Otwartej Nauki.

Stopka