Skip to content ↓

Raporty cytowalności

Oferujemy przygotowanie raportów cytowalności dla pracowników naukowych AGH. Zestawienia przygotowujemy bazując na dostępnych e-zasobach (Web of Science, Scopus) i obejmują one m.in. cytowania publikacji, indeks Hirscha, Impact Factor dla tytułów czasopism, sumaryczny Impact Factor, wymagane na przykład w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego.
Na podstawie baz Web of Science Core Collection i Scopus wyszukujemy cytowania publikacji, w których źródło cytowane i cytujące jest indeksowane w bazie Web of Science, jak również publikacji, w których źródło cytujące jest indeksowane w bazie, lecz źródło cytowane nie. Raport może obejmować m.in. wyszukiwanie cytowań publikacji z uwzględnieniem lub wykluczeniem autocytowań, sprawdzenie indeksu Hirscha, wskaźnika Impact Factor (IF) dla tytułów czasopism, wyliczenie wartości sumarycznego IF.
Na życzenie pracownika możemy uzupełnić wykaz o aktualną punktację MEiN oraz wyszukać cytowania również na podstawie innych baz, np. Baztech, BazEkon, CEJSH, Google Scholar.
Podstawą do przygotowania raportu jest wykaz publikacji zarejestrowanych w Bazie Danych o Autorach i Publikacjach AGH (BaDAP) lub wykaz publikacji dostarczony przez autora. Odpłatność za przygotowanie raportu zgodnie z cennikiem usług (pkt. 4 i 5).

Zapraszamy również na konsultacje na temat sposobu samodzielnego wykonywania analizy bibliometrycznej własnego dorobku naukowego.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej +48 12 617 32 15oin@bg.agh.edu.pl

Stopka