Skip to content ↓

Data Journals

Czasopisma recenzowane

Czasopisma, które specjalizują się w opisie danych badawczych i sposobach ich pozyskania. Opublikowane artykuły nazywa się „data descriptors”. Mogą zawierać załączniki z danymi lub informować, w którym repozytorium dane są zdeponowane. Są recenzowane przez ekspertów z danej dyscypliny. Kryteriami branymi pod uwagę są jakość badań, ich unikalność i przydatność dla innych naukowców.

Struktura data descriptors składa się zazwyczaj z poniższych elementów:

  • zbiór danych – powinien zostać uprzednio umieszczony w repozytorium danych badawczych zgodnie z zasadami FAIR oraz opatrzony identyfikatorem DOI,
  • opis badań – cele projektu badawczego (w jakim celu zgromadzono opisywane dane),
  • opis zawartości datasetu – typy danych, zastosowane formaty, informacja o wersjonowaniu datasetu,
  • metody – sposób pozyskania danych, informacja o aparaturze, warunki pomiarów itp.,
  • możliwość ponownego wykorzystania – określenie licencji, na jakiej dane zostały udostępnione,
  • wartość danych – informacja o unikalności danych, ich przydatności dla innych naukowców oraz o wartości ich wkładu w aktualny stanu wiedzy.

Więcej informacji w artykule Data journals: A survey.

Stopka