Skip to content ↓

Udostępnianie danych

Tak otwarte, jak to możliwe i na tyle zamknięte, w jakim stopniu to jest konieczne

Dane badawcze powinny być opisane, przechowywane i publikowane zgodnie z międzynarodowym standardem w myśl zasady: „As open as possible, as closed as necessary” – „Tak otwarte, jak to możliwe i na tyle zamknięte, w jakim stopniu to jest konieczne” zgodnie z zasadami FAIR

Najważniejszym celem wdrażania zasad FAIR jest zwiększenie ponownego wykorzystania danych.

Findable

Łatwe do wyszukania

 • Dane są opisane metadanymi umożliwiającymi jego odnalezienie zarówno przez ludzi jak i programy komputerowe
 • Dane posiadają trwały identyfikator dokumentu cyfrowego (ang. PID)  np. DOI
 • Dane są zdeponowane w repozytorium

Accessible

Dostępne dla wszystkich

 • Dostęp do danych nie wymaga dodatkowych narzędzi ani oprogramowania
 • Dane zapisane w formatach otwartych, bezpłatnych i powszechnie stosowanych
 • Metadane są przechowywane dłużej niż dane
   

Interoperable

Interoperacyjne

 • Dane odczytywane i przetwarzane przez ludzi i maszyny bez konieczności wykorzystywania tłumaczeń, specjalistycznych algorytmów
 • Dane i metadane go opisujące zawierają odnośniki do innych powiązanych z nim zbiorów
 • Dane i metadane są przygotowane zgodnie z przyjętymi standardami charakterystycznymi dla danej dyscypliny oraz rodzaju danych

Reusable

Możliwe do ponownego wykorzystania

 • Dane posiadają licencję określającą jednoznacznie warunki ponownego wykorzystania i przetwarzania danych
 • Metadane opisujące zawierają precyzyjne informacje dotyczące cytowania
   

Cytowanie danych

Cytowanie danych badawczych jest niezbędne i zależy od stylu cytowania przyjętego przez dane czasopismo. Niezależnie od tego, jaka forma opisu zostanie przyjęta powinna zawierać następujące dane: autora, rok, tytuł, miejsce udostępniania np. nazwę repozytorium, wersję, trwały identyfikator np. DOI.

APA
Haberko, J., Froufe-Pérez, L. S., Scheffold, F. (2020). Transition from Light Diffusion to Localization in Three-Dimensional Amorphous Dielectric Networks near the Band Edge. Version 1 [dataset]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3968424

CHICAGO
Haberko J., Froufe-Pérez, L.S., Scheffold, F. „Transition from Light Diffusion to Localization in Three-Dimensional Amorphous Dielectric Networks near the Band Edge”. (Version 1). Zenodo, 2020. https://doi.org/10.5281/zenodo.3968424

HARVARD
Haberko J., Froufe-Pérez, L.S., Scheffold, F. (2020) „Transition from Light Diffusion to Localization in Three-Dimensional Amorphous Dielectric Networks near the Band Edge”. (Version 1). Available at: Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3968424

IEEE
J. Haberko and L. S. Froufe-Pérez, F. Scheffold. „Transition from Light Diffusion to Localization in Three-Dimensional Amorphous Dielectric Networks near the Band Edge”. (Version 1) September 8, 2020. Distributed by Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3968424

Stopka