Skip to content ↓

Wymagania dotyczące otwartej nauki

Narodowe Centrum Nauki

Open Access do publikacji
Zastosowanie mają zapisy Planu S i Polityki NCN dotyczącej otwartego dostępu do publikacji, które dotyczą wszystkich rodzajów publikacji naukowych z wyjątkiem monografii, rozdziałów w monografiach i recenzowanych utworów zebranych.

Plan Zarządzania Danymi
Jest obowiązkowy i podlega ocenie końcowej przez ekspertów NCN. Nie jest wymagana jego aktualizacja w trakcie trwania projektu.

Dane badawcze
Wszystkie dane bedące podstawą publikacji naukowych stanowiących efekt realizacji projektów finansowanych przez NCN, powinny być rzetelnie udokumentowane zgodnie z zasadami FAIR (wyszukiwalne, dostępne, interoperacyjne i nadające się do ponownego użycia). Tam, gdzie to możliwe, dane te powinny być udostępnione w repozytorium na licencji Creative Commons Public Domain - CC0 i opisane metadanymi spełniającymi wytyczne OpenAIRE.

ERC European Research Council

Open Access do publikacji
Jest obowiązkowy do publikacji zawartych w czasopismach i monografii. ERC rekomenduje publikowanie na platformie Open Research Europe.

Plan Zarządzania Danymi
Jest obowiązkowy. Musi zostać złożony najpoźniej do 6 miesięcy po rozpoczęciu projektu i podlega ocenie końcowej przez ekspertów. 

Dane badawcze
Dane powinny być tak otwarte, jak to możliwe i na tyle zamknięte, w jakim stopniu to jest konieczne, zgodnie z zasadami FAIR (wyszukiwalne, dostępne, interoperacyjne i nadające się do ponownego użycia). Zdeponowane w jednym z tzw. repozytoriów rekomendowanych (ang. trusted repository) np. Europe PubMed Central, arXiv, które zapewnia trwały identyfikator oraz permalink. 

Horizon Europe

Open Access do publikacji
Natychmiastowy do publikacji zawartych w czasopismach oraz monografii. Publikacje powinny być opublikowane na licencji CC BY. W kosztach projektu uwzględnić można jedynie opłaty za publikacje w pełni otwartych czasopismach i platformach wydawniczych. Rekomendowana platforma to Open Research Europe.

Plan Zarządzania Danymi
Jest obowiązkowy. Termin złożenia planu wskazany jest w umowie grantowej (zwykle w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu). HE wymaga, aby był on regularnie aktualizowany w trakcie trwania projektu (kiedy wystąpią istotne zmiany oraz w połowie realizacji projektu-jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy i przed końcową oceną). Podlega ocenie końcowej przez ekspertów. 

Dane badawcze
Dane powinny być tak otwarte, jak to możliwe i na tyle zamknięte, w jakim stopniu to jest konieczne, zgodnie z zasadami FAIR (wyszukiwalne, dostępne, interoperacyjne i nadające się do ponownego użycia) i zdeponowane w jednym z tzw. repozytoriów rekomendowanych na licencji CC BY lub CC0 (albo równorzędnej) oraz posiadać trwały identyfikator dokumentu elektronicznego.

Stopka