Skip to content ↓

Publikowanie zgodne z NCN

Wszystkie artykuły naukowe powstałe w ramach badań finansowanych przez NCN powinny być udostępnione zgodnie z poniższymi ścieżkami publikacji

Obowiązują dla raportów końcowych składanych do 31.12.2025 r.

ścieżka 1

rodzaj czasopisma
full open access

rodzaj udostępnionego manuskryptu
praca opublikowana na stronie internetowej czasopisma + ewentualnie wersja AAM/VoR udostępniona w repozytorium

embargo czasowe na AAM
nie dotyczy, jeśli praca została opublikowana przez wydawcę zgodnie z wymogami ścieżki 1

wymagane licencje
wszystkie CC 4.0 (do 31.12.2025 r.), preferowana CC BY 4.0

kwalifikowalne koszty wydawnicze
APC

inne warunki
czasopismo musi być zarejestrowane w  DOAJ (Directory of Open Access Journals)

ścieżka 2

rodzaj czasopisma
subskrypcyjne, hybrydowe

rodzaj udostępnionego manuskryptu
praca opublikowana na stronie internetowej czasopisma, wersja AAM/VoR udostępniona w repozytorium

embargo czasowe na AAM
preprint, od razu po opublikowaniu artykułu na stronie wydawcy, zostanie udostępniony na licencji CC BY 4.0 w repozytorium indeksowanym w openDOAR, musi mieć nadany numer PID (DOI lub równoważny) oraz po upływie embargo wersja AAM zostanie udostępniona w repozytorium indeksowanym w openDOAR.

wymagane licencje
CC BY 4.0 ( AAM lub VoR)
możliwość zastosowania CC BY ND 4.0

kwalifikowalne koszty wydawnicze
koszty APC są niekwalifikowalne

inne warunki
Repozytorium, w którym zostanie umieszczony manuskrypt (AAM lub VoR), musi być zarejestrowane w OpenDOAR.

ścieżka 3

rodzaj czasopisma
transformacyjne

rodzaj udostępnionego manuskryptu
praca opublikowana na stronie internetowej czasopisma + ewentualnie wersja AAM/VoR udostępniona w repozytorium

embargo czasowe na AAM
nie dotyczy, jeśli praca została opublikowana przez wydawcę zgodnie z wymogami ścieżki 3

wymagane licencje
CC BY 4.0 lub CC BY SA 4.0
możliwość zastosowania CC BY ND 4.0

kwalifikowalne koszty wydawnicze
APC (druk do 31.12.2024 r.)

inne warunki
Koszty są kwalifikowalne do 31 grudnia 2024 r. Czasopismo musi być objęte umową, która jest  zamieszczona na liście ESAC.

AAM  (Author Accepted Manuscript) – ostateczna, stworzona przez autora wersja pracy obejmująca wszelkie zmiany dokonane do recenzji i zaakceptowana do publikacji.  Inne nazwy: post print, zaakceptowany manuskrypt autora
Preprint – wstępna wersja manuskryptu, która nie została jeszcze opublikowana w czasopiśmie naukowym
VoR (Version of Record) – wersja manuskryptu opublikowana w czasopiśmie z zestawem czcionek i grafiką odpowiadającą systemowi identyfikacji wizualnej czasopisma
Persistent Identifier (PID) – jest trwałym identyfikatorem, sekwencją znaków umożliwiającą jednoznaczne
i trwałe identyfikowanie obiektu, z którym jest powiązany (powszechnie stosowanym trwałym identyfikatorem jest np. DOI).
APC  (Article Processing Charges) – koszty opublikowania pracy w otwartym dostępie w czasopismach
CC BY 4.0 – uznanie autorstwa
CC BY ND – uznanie autorstwa bez utworów zależnych
CC BY SA 4.0 – uznanie autorstwa – na tych samych warunkach

Stopka