Skip to content ↓

Cennik usług i opłat

Cennik usług i opłat pobieranych w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

(na podstawie zarządzenia nr 42/2021 z dn. 12 lipca 2021 r. Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w sprawie wprowadzenia cennika usług i opłat pobieranych w Bibliotece Głównej Akademii im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Podstawowe zasady świadczenia usług i pobierania opłat

  1. Cennik obejmuje usługi, które zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r., poz.1479) mogą być wykonywane odpłatnie.
  2. Opłaty pobierane za usługi świadczone przez Bibliotekę Główną AGH zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Koszty wysyłki zamówionych materiałów ponosi zamawiający.
  4. Dyrektor Biblioteki Głównej AGH może w szczególnych przypadkach zmniejszyć wysokość pobieranych opłat lub zdecydować o ich podwyższeniu na wniosek kierownika właściwej jednostki wewnętrznej Biblioteki lub użytkownika.

I. Usługi związane z udostępnianiem zbiorów

L.p. Wyszczególnienie usługi/opłaty Cena brutto [zł] Uwagi
1. Sprowadzenie dokumentów wtórnych z bibliotek krajowych wg rachunku    opłata w wysokości określonej przez bibliotekę/instytucję wypożyczającą
2. Wypożyczenie materiałów bibliotecznych z bibliotek zagranicznych wg rachunku lub
IFLA Voucher1)
opłata w wysokości określonej przez bibliotekę/instytucję wypożyczającą
3. Wypożyczenie materiałów własnych do bibliotek zagranicznych     IFLA Voucher     1 vol. = 1 IFLA Voucher

 

II. Usługi informacyjne

L.p. Wyszczególnienie usługi/opłaty Cena brutto [zł] Uwagi
4. Opracowanie kwerend dla pracowników naukowych AGH 30,00 
+ koszty wydruku/skanu
koszt 1 godziny pracy bibliotekarza
5. Opracowanie kwerend dla pracowników naukowych spoza AGH2)

50,00 
+ koszty wydruku/skanu

koszt 1 godziny pracy bibliotekarza
6. Opracowanie kwerend dla przemysłu2)   

120,00 
+ koszty wydruku/skanu

koszt 1 godziny pracy bibliotekarza

 

III. Usługi reprograficzne

L.p. Wyszczególnienie usługi/opłaty Cena brutto [zł] Uwagi
7. Odbitka kserograficzna 0,25 koszt 1 strony odbitki
8. a Wydruk – format A4
czarno-biały
0,25 koszt 1 strony wydruku
8. b Wydruk – format A4
kolorowy3)
1,00 koszt 1 strony wydruku
9. a Wydruk – format A3
czarno-biały
1,00 koszt 1 strony wydruku
9. b Wydruk – format A3
kolorowy3)
6,00 koszt 1 strony wydruku
10. a Skan – format do A4
300 dpi
1,00 koszt 1 strony skanu
10. b Skan – format do A4
600 dpi
2,00 koszt 1 strony skanu
11. a Skan – format do A3
300 dpi
2,00 koszt 1 strony skanu
11. b Skan – format do A3
600 dpi
3,00 koszt 1 strony skanu
12. a Skan – format do A2
300 dpi
4,00 koszt 1 strony skanu
12. b Skan – format do A2
600 dpi
8,00 koszt 1 strony skanu
13. a Skan – format do A4 w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych do bibliotek zagranicznych: 
300 dpi do 10 stron
0,5 IFLA Voucher
13. b Skan – format do A4 w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych do bibliotek zagranicznych: 
300 dpi 10 - 20 stron
1 IFLA Voucher
13. c Skan – format do A4 w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych do bibliotek zagranicznych: 
300 dpi 20 - 30 stron
1,5 IFLA Voucher
13. d Skan – format do A4 w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych do bibliotek zagranicznych: 
300 dpi 30 - 40 stron
2 IFLA Voucher
14. Archiwizacja skanów na płycie CD/DVD 4,00 koszt za 1 płytę

 

IV. Opłaty o charakterze sankcyjnym

L.p. Wyszczególnienie usługi/opłaty Cena brutto [zł] Uwagi
15. Opłata za przetrzymywanie książki po wyznaczonym terminie zwrotu 0,20
16. Duplikat karty bibliotecznej 5,00
17. Opłata za uszkodzenie, zniszczenie książki 10,00
18. a Opłata za odtworzenie książki zagubionej
oprawa
40,00
18. b Opłata za odtworzenie książki zagubionej
kserokopia
0,25 koszt za kserokopię 1 strony
19. a Opłata za zagubiony żeton z numerem
szatnia
20,00
19. b Opłata za zagubiony żeton z numerem
Czytelnia Główna
10,00
20. Opłata za zagubiony lub zniszczony kluczyk do kabiny pracy indywidualnej 20,00

 

1) 1 IFLA Voucher = 40 zł
2) Kwerendy są wykonywane w oparciu o zasoby informacyjne BG AGH, o ile umowy licencyjne nie stanowią inaczej.
3) Wydruki kolorowe tylko ze zbiorów bibliotecznych BG AGH.

Cennik w formacie PDF

Stopka