Skip to content ↓

Drapieżne czasopisma

Predatory journals

Pseudonaukowe czasopisma, które nie przestrzegają standardów etyki publikacyjnej. Charakteryzują się wprowadzającymi w błąd informacjami, brakiem przejrzystości i agresywnym sposobem pozyskiwania autorów, recenzentów i redaktorów. 

Publikują zazwyczaj odpłatnie artykuły, w ramach polityki otwartego dostępu w tzw. złotym otwartym dostępie (gold open access), który jest wykorzystywany do generowania zysków. Najczęściej opłata Article Processing Charge (APC) jest wnoszona z góry, bez czekania na akceptacje tekstu. W rzeczywistości publikowane są wszystkie nadesłane prace, za które autor zapłacił.

Ponadto podają nieprawdziwe informacje o rzekomym zaangażowaniu wybitnych naukowców w proces recenzencki, fałszywych wskaźnikach bibliometrycznych i indeksacji czasopisma w uznanych bazach bibliograficznych. 

Nie ma informacji o tym, jak podejmowane są decyzje redakcyjne, jakie stosowane są opłaty i jak wygląda proces peer review. 

Często do artykułów dopisywani są współautorzy, którzy nie mieli żadnego wkładu twórczego w proces jego powstawania, za których są pobierane opłaty. 

Redaktorzy i członkowie rad redakcyjnych są niejednokrotnie nieweryfikowalni.

Gdzie szukać informacji czy wybrane czasopismo jest wiarygodne

 • Journal Impact Factor – lista filadelfijska,
 • Indeksowane w Scopus lub Web of Science,
 • Skład komitetu redakcyjnego i recenzenckiego – ORCID, Publons
 • Journal Evaluation Tools – narzędzie do weryfikacji wiarygodności i oceny czasopism opracowane przez bibliotekę Williama H. Hannona (Loyla Marymount University),
 • ResearchGate – doświadczenia naukowców w zakresie procesu publikowania i recenzowania

Skąd możesz mieć pewność, że czasopismo, w którym chcesz opublikować swoją pracę jest właściwym wyborem?

Serwis Think.Check.Submit może pomóc w wyborze właściwego czasopisma do publikacji pracy. Zawiera listę pytań, które ułatwią analizę czy wybrane czasopismo spełnia wszystkie wymogi rzetelnego publikowania. 

Pomyśl

 • Czy wysyłasz swoją pracę do zaufanego czasopisma?

Sprawdź

 • Czy Twoi współpracownicy znają to czasopismo?
 • Czy możesz łatwo zidentyfikować wydawcę i się z nim skontaktować?
 • Czy jest jasno określone, jakiego rodzaju opłaty będą naliczone?
 • Czy rozpoznajesz członków redakcji czasopisma?
 • Czy wydawca jest członkiem uznanej branżowej inicjatywy np. COPE, DOAJ, OASPA, Journals Online, AJOL?

Wyślij

 • Jeśli możesz odpowiedzieć „tak” na wszystkie lub większość pytań.

Stopka