Skip to content ↓

Writefull

Writefull

  • pakiet programów do korekty tekstów w języku angielskim

Pakiet programów Writefull, służących do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Writefull sprawdza gramatykę, interpunkcję, ortografię i stylistykę. Sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, wykrywa zdania, które powinny być poparte cytatem oraz proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny.

W skład pakietu wchodzą następujące programy:

  • Writefull for Word - dodatek do programu MS Word, sprawdzający poprawność gramatyczną, pisownię, słownictwo, znaki interpunkcyjne i styl.

Program wymaga instalacji oraz rejestracji przy użyciu adresu mailowego w domenie AGH. Jedno konto wystarcza do logowania do wszystkich programów pakietu Writefull.

Writefull for Word - instalacja

Uwaga: Writefull for Word jest zgodny z pakietem Microsoft Office 2013 lub nowszym.

Więcej informacji znajdą Państwo w przewodniku Writefull for Word - User Guide

  • Writefull for Overleaf - zapewnia wsparcie językowe w czasie rzeczywistym dla plików LaTeX edytowanych w programie Overleaf. Sprawdza poprawność gramatyczną, pisownię, słownictwo, znaki interpunkcyjne i styl.

Do uruchomienia programu wymagana jest przeglądarka Chrome, pobranie aplikacji i rejestracja przy użyciu adresu mailowego w domenie AGH. Jedno konto wystarcza do logowania do wszystkich programów pakietu Writefull.

Writefull for Overleaf - instalacja

Krótki opis programu znajduje się na stronie Writefull for Overleaf - User Guide

  • Writefull Revise - analizuje tekst pod kątem poprawności gramatycznej, pisowni, słownictwa, znaków interpunkcyjnych i stylu. Po wprowadzeniu tekstu program przedstawia sugerowane zmiany.

Writefull Revise - wejście do programu

Do uruchomienia programu wymagana jest rejestracja przy użyciu adresu mailowego w domenie AGH. Jedno konto wystarcza do logowania do wszystkich programów pakietu Writefull.

Przewodnik dla użytkowników programu znajduje się na stronie Writefull Revise - User Guide

  • Writefull Cite - sprawdza wprowadzone teksty pod kątem cytowań, wyróżniając zdania, w których brakuje odwołań do literatury. 

Writefull Cite - wejście po programu

Do uruchomienia programu wymagana jest rejestracja przy użyciu adresu mailowego w domenie AGH. Jedno konto wystarcza do logowania do wszystkich programów pakietu Writefull.

Przewodnik do Writefull Cite znajduje się pod linkiem dostępowym - należy kliknąć w odsyłacz "Guide" u góry ekranu po prawej stronie.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej+48 12 617 32 15oin@bg.agh.edu.pl

Stopka