Skip to content ↓

Przewodnik Bibliograficzny

Przewodnik Bibliograficzny

  • elektroniczny zapis pozycji rejestrowanych w Przewodniku Bibliograficznym Biblioteki Narodowej
  • polskojęzyczne, ogólnodostępne źródło bibliograficzne

Przewodnik Bibliograficzny jest podstawową częścią opracowywanej przez Bibliotekę Narodową bieżącej bibliografii narodowej. Przewodnik rejestruje wydawnictwa zwarte (książki, pojedyncze tomy czasopism zawierające prace autorskie lub materiały z konferencji, sympozjów lub zjazdów, o ile posiadają indywidualną tytulaturę) na podstawie egzemplarza obowiązkowego wpływającego do Biblioteki Narodowej. 

Do końca 2009 r. zeszyty Przewodnika Bibliograficznego wydawane były w formie drukowanej, a od 2009 r. publikowane są w formie plików PDF. Wszystkie opisy ogłoszone w bieżącej bibliografii narodowej dostępne są w katalogu Biblioteki Narodowej.

Więcej informacji o Przewodniku Bibliograficznym na stronie Biblioteki Narodowej.

Stopka