Skip to content ↓

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

  • źródło multidyscyplinarne
  • ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

DOAJ (Directory of Open Access Journals) - zawiera kolekcję czasopism z różnych dziedzin nauki, m.in. nauki społeczne, historia, edukacja, biologia, technologia.
 

Stopka