Skip to content ↓

OnePetro

OnePetro

  • wydobycie, produkcja, wykorzystanie, przechowywanie, transport produktów naftowych oraz gazu ziemnego
  • pełnotekstowe źródło licencyjne

OnePetro to pełnotekstowa baza obejmująca literaturę techniczną (obecnie ponad 200 tys. dokumentów) m.in. z zakresu geologii naftowej, geofizyki, geochemii, poszukiwań gazu i ropy, wiertnictwa, geoinżynierii, inżynierii złożowej, eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (także gazu niekonwencjonalnego: „shale”, „tight”, „CBM”), szacowania zasobów ropy i gazu ziemnego, ochrony środowiska, podziemnego magazynowania gazu, przygotowania gazu i ropy naftowej do transportu, transportu ropy naftowej oraz gazu ziemnego, a także zagadnień związanych z procesami geosekwestracji CO2. Wydawcą bazy jest The Society of Petroleum Engineers.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej+48 12 617 32 15oin@bg.agh.edu.pl

Stopka