Skip to content ↓

BazTech

BazTech

  • polska literatura naukowo-techniczna
  • polskojęzyczne, ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe

BazTech - baza danych rejestrująca zawartość polskich czasopism naukowych i technicznych od 1998 r. Na podstawie odrębnych umów z wydawcami rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów.

Baza współtworzona przez Bibliotekę Główną AGH.

Więcej informacji o bazie na stronie BazTech

Stopka