Skip to content ↓

DOAB (Directory of Open Access Books)

DOAB (Directory of Open Access Books)

  • źródło multidyscyplinarne
  • ogólnodostępne źródło pełnotekstowe

DOAB (Directory of Open Access Books) - zawiera pełnotekstowe książki z wielu dziedzin wiedzy (m.in. nauki o ziemi, matematyka, ekonomia, nauki społeczne i humanistyczne) różnych wydawców (Cambridge University Press, De Gruyter, IOS Press, Oxford University Press, Springer-Verlag GmbH i wielu innych).

Stopka