Skip to content ↓

Bibliografia Geografii Polskiej

Bibliografia Geografii Polskiej

  • geografia Polski i świata
  • polskojęzyczne, ogólnodostępne źródło bibliograficzno-abstraktowe

Baza Bibliografia Geografii Polskiej zawiera informacje o dorobku naukowym i popularnonaukowym polskich geografów.

Baza rejestruje:

  • artykuły z zakresu: nauk geograficznych, w tym geografii Polski i świata, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, kartografii i GIS,
  • opracowania autorów zagranicznych, piszących o geografii  polskiej lub o Polsce z geograficznego punktu widzenia,
  • tłumaczenia geograficznych  prac naukowych z języków obcych,
  • książki, mapy i atlasy o treści geograficznej.

Baza obejmuje w chwili obecnej publikacje wydane w latach 1985-2008 i jest uzupełniana o kolejne, pełne lata.

Stopka